Studenter på forelesning

Data, analyse og prioriterte samarbeidsland

Her kan du finne statistikk om internasjonalisering og analyser av aktuelle temaer, eksempelvis studentmobilitet, strategiarbeid, kobling av forsknings- og utdanningssamarbeid og verdien av internasjonalisering. Du finner også kunnskap om Norges åtte bilateralt prioriterte samarbeidsland utenfor Norden/EU, og informasjon om hvordan du kan søke om støtte til samarbeid med disse.