Studenter på lesesalen

Høyere utdanning

Her finner du en samling statistikk i form av tidsserier for internasjonal mobilitet i høyere utdanning. Dataene er hentet fra ulike kilder, i hovedsak DBH, Lånekassen og SIU.

Internasjonalt samarbeid og utveksling hever norsk utdanning

– Norske studenter på alle studier må i større grad forberedes på et internasjonalt arbeidsliv, sier direktør Harald...

Publisert: 05.07.2016

For data fra DBH er det mulig å hente ut tallene fra DBHs portal. Fra Lånekassen er en del av dataene tilgjengelig på nettsidene deres (se lenke nederst på siden). Data fra DBH er oppdatert per kalenderåret 2015 og data fra lånekassen per studieåret 2014/15.

Dataene er publisert som Open Document Spreadsheet (ods) og Portable Document Format (pdf).

Studentmobilitet fra Norge

Datasett - regneark ODS PDF

Studentmobilitet til Norge

Datasett - regneark ODS PDF

Andre kilder til data og statistikk


Mobilitetsrapport 2016

Student som leser med laptop

Mobilitetsrapporten gir deg analyser av trender for studentmobilitet til og fra Norge, basert på statistikk fra Lånekassen, NSD og SIUs egen programforvaltning.

Les rapporten her: 
Mobiltetsrapport 2016


Internasjonalt


Prosjektkatalogen

prosjektkatalogen-190pxl

Prosjektkatalogen er SIU sin database over 7500 internasjonale samarbeidsprosjekter som til sammen har mottatt mer enn 2,5 milliarder kroner i støtte gjennom våre utdanningsprogram.

Les mer på prosjektkatalogen


Share |