Student arbeider i laboratoriet

Data og statistikk - forside

SIU arbeider med å gjøre data og statistikk om internasjonalisering av utdanning tilgjengelig for allmennheten. På denne siden finner du ulike typer data om internasjonalisering av utdanning.

Prosjektkatalogen

Prosjektkatalogen nettside

Vårt eget rapporteringsverktøy, Espresso, har fått en oppgradert og mer publikumsvennlig portal hvor du kan finne antall prosjekter og størrelse på den støtten som gis. Vi har tilgjengeliggjort data for de siste 10 årene.

SIU sin prosjektkatalog

Åpne data

Denne siden er starten på SIUs arbeid med å gjøre egne programdata og annen statistikk om internasjonalisering av utdanning mer tilgjengelig for publikum. Publisering av mer data og data i åpne formater vil komme etter hvert.

Oppdatert november 2016

Lisens for viderebruk

Bruk av data fra SIU er underlagt Norsk lisens for bruk av offentlige data (NLOD). Data kan fritt brukes på de vilkårene som er utarbeidet av Difi. Den som bruker data fra SIU godtar lisensen som våre data er underlagt, for nærmere informasjon se juridisk lisenstekst fra Difi. For data SIU gjengir fra andre gjelder den lisens eller de vilkår som settes av dataeier. 

Analysesider

SIUs analysesider finner du saker og rapporter om en del av dataene som presenteres her.


Andre kilder til data og statistikk


Internasjonalt


Prosjektkatalogen

prosjektkatalogen-190pxl

Prosjektkatalogen er SIU sin database over 7500 internasjonale samarbeidsprosjekter som til sammen har mottatt mer enn 2,5 milliarder kroner i støtte gjennom våre utdanningsprogram.

Les mer på prosjektkatalogen


Share |