Barn i grunnskolen jobber i klasserommet

Grunnopplæring

Her finner du en samling statistikk i form av tidsserier for internasjonal mobilitet og deltagelse i internasjonale samarbeidsprogrammer i grunnopplæringen. Dataene er hentet fra ulike kilder, i hovedsak Statens lånekasse og SIU.

Lanserer ny tilskuddsordning

En ny støtteordning - "Building skills for jobs" - finansiert av Utenriksdepartementet skal styrke fag- og...

Publisert: 31.08.2016

For data fra Lånekassen er en del av dataene tilgjengelig i den årlige publikasjonen «Utenlandsstatistikken» og på lånekasssens nettsider (se lenke nederst på siden).

Mobilitet i grunnopplæringen

Datasett - ODS PDF
Samlet elev- og lærlingemobilitet i grunnopplæringen - tidsserie
Utvekslingselever og elever med ungdomsrett i utlandet fordelt på kjønn - tidsserie
VGS-elever i utlandet med støtte fra Lånekassen - tidsserie
Destinasjonsland for norske utvekslingselever i VG2 - tidsserie

 

Norske utvekslingselever i VG2 fordelt på fylke

 

Utvekslingselever (VG2) fordelt land og ordning -  2013/14 til 2015/16

 

VGS-elever med ungdomsrett i utlandet fordelt på land - fra 2013/14

 

Tildeling grunnopplæring 2011-2015 innenfor LLP og Erasmus+ fordelt på fylke 

 

Nordplus junior - Mobilitet til og fra Norge 2014-15
Erasmus+ Mobilitet i fag og yrkesopplæring gjennom EUs utdanningsprogram 2000-15

Andre kilder til data og statistikk


Internasjonalt


Prosjektkatalogen

prosjektkatalogen-190pxl

Prosjektkatalogen er SIU sin database over 7500 internasjonale samarbeidsprosjekter som til sammen har mottatt mer enn 2,5 milliarder kroner i støtte gjennom våre utdanningsprogram.

Les mer på prosjektkatalogen


Share |