Bokreoler med fagbøker

Prosjektkatalogen

7500 prosjekter som har mottatt 2,5 milliarder i støtte! Prosjektkatalogen viser data og statistikk fra internasjonalt utdanningssamarbeid forvaltet av SIU fra 2007. Databasen er gradvis utvidet, og omfatter nå alle programmer som SIU forvalter.

Lenke til: Prosjektkatalogen for internasjonalt utdanningssamarbeid

Ikon for nettsiden - Prosjektkatalogen

Prosjektkatalogen inneholder per 2016 over 7500 prosjekter som til sammen har mottatt om lag 2,5 milliarder NOK i støtte.

Du kan bruke fritekstsøk eller sortere søk på program, utlysning, Land, fylke (kun for Norge) og institusjon. Hvert søk gir resultat i form av totalt antall prosjekter, beløp som er bevilget til prosjektene og opplisting av nøkkelinformasjon om hvert enkelt prosjekt.