Kartutsnitt Brasil

Brasil

Brasil er Norges viktigste samarbeidsland i Latin-Amerika og ett av landene som er omfattet av den norske regjeringens Panorama-strategi.

Nå kan flere søke midler til internasjonale partnerskap

INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning) utvider målgruppen i årets utlysning. De...

Publisert: 09.03.2016

Lenker til mer informasjon

Lenker til relevante sentre, institusjoner, organisasjoner og ambassader.

 

Forskningsrådet

Forskingsrådets side om samarbeid med Brasil, Chile og Argentina

Forskningsrådets program for samarbeid med Brasil, Argentina og Brasil støtter forskning som bidrar til økt kunnskap om regionen i Norge.

NOKUT

NOKUTs Brasil-side

Informasjon om det brasilianske utdanningssystemet og krav for å få utdanning fra Brasil godkjent i Norge.

norlarnet

Norwegian Latin American Research Network

Forskningsnettverk lokalisert ved Universitetet i Oslo der formålet er å koordinere forskning om Latin-Amerika og øke kunnskapen om regionen i Norge. 

norskamb

Den norske ambassaden i Brasília

Informasjon om norsk-brasilianske forhold, visumregler og annen konsulær virksomhet. Her finnes også lenker til det norske generalkonsulatet i Rio de Janeiro og åtte honorære konsulater i Brasil og i Guyana og Surinam. 

brazilemb

Den brasilianske ambassaden i Oslo

Kontaktinformasjon til ambassaden.

CAPES

CAPES

SIUs søsterorganisasjon i Brasil.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har kontor i Rio de Janeiro, og tilbyr hjelp til nordmenn som vil inn på det brasilianske markedet, samt generell informasjon om landet. 

Kontakt

Bo Byrkjeland

Ingebjørg Birkeland

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Brasilia
 Innbyggere: 202 mill.
 BNP pr. innbygger: $12 100

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Brasil

Forside Brasilrapport

Last ned: Brasil: Høyere utdanning og internasjonalt samarbeid (PDF)

 
  
 Forside landrapport Brasil 2013

Last ned landrapport Brasil (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Brasil

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og brasilianske deltakere.

.......................................................

Kobler forskning og praksis

Høgskolen i Østfold samarbeider om forskning, utveksling og praksis med brasilianske institusjoner.

 

Studentene forsker

Intervju med førsteamanuensis Pål From om robotteknikk og forskning i Rio de Janeiro.


Share |