Kartutsnitt Canada

Canada

Canada er ifølge OECD blant de fem beste i verden på barns ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag. Landet scorer høyt på globale rangeringslister for universiteter og har en velutdannet befolkning. Norge og Canada samarbeider spesielt innen forskning og utdanning i nordområdene.

Nå kan flere søke midler til internasjonale partnerskap

INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning) utvider målgruppen i årets utlysning. De...

Publisert: 09.03.2016

Internasjonalisering av høyere utdanning

I 2012 var 265000 internasjonale studenter registrert ved canadiske høyere utdanningsinstitusjoner, en økning på hele 94 prosent siden 2001.

Til tross for den allerede positive utviklingen, satser den canadiske regjeringen videre: I 2014 lanserte regjeringen International Education Strategy, som tar sikte på å doble antall internasjonale studenter og forskere i Canada til 450 000 innen 2022.

UBC-forelesning-British Columbia

Forelesning ved UBC, British Columbia. Foto: Flickr/velkr0 (Creative Commons License)

Økonomisk gevinst av internasjonasjonalisering

Regjeringen anslår at en slik økning vil kunne bidra med 10 milliarder canadiske dollar hvert år, samt opprette om lag 86000 nye jobber. Strategien legger også vekt på at de internasjonale studentene skal kunne jobbe i Canada under og etter endt utdanning, og den legger vekt på at canadiske studenter bør ha et utenlandsopphold i studietiden, uten at dette målet tallfestes. Det er også et mål å forbedre forskningssamarbeidet med universiteter og forskningsinstitusjoner over hele verden.

Fem millioner er satt av årlig til å markedsføre prioriterte områder. Strategien er tett knyttet til Global Markets Action Plan (2013), og begge retter seg særlig mot Canadas viktigste nåværende og fremtidige handelspartnere, som er BRIKS-landene, Nord-Afrika og Vietnam.

Få stipend til canadiske studenter

Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD) tilbyr mer enn 900 stipender årlig til internasjonale studenter. De fleste av disse går til studenter fra Latin-Amerika og Karibien. For utreisende canadiske studenter finnes det få stipendordninger.

Kontakt

Linda Petrine Rutledal
Laila Linde Lossius

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

......................................

Hovedstad: Ottawa
Innbyggere: 35 mill.
BNP pr. innbygger: $43 500

.....................................

Prosjekt med Canada

Prosjekt ikon

Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og canadiske deltakere.

.......................................................

- Som å ta støttehjulene av sykkelen

Canadiske studenter og forskere på feltkurs i Finnmark.

 

Til himmels med rakettsamarbeid

Norske og canadiske studenter bygger rakett på Andøya.


Share |