Kartutsnitt Kina

Kina

Kina satser sterkt på forskning og høyere utdanning, og kineserne er en av de største gruppene utenlandske studenter i mange land - deriblant Norge. Kina er også en viktig handelspartner. 

Ny strategi: Samarbeid med viktige kunnskapsnasjoner

Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan er ikke land Norge tradisjonelt sett har samarbeidet mye med inne...

Publisert: 07.10.2015

Høyere utdanning i Hong Kong

Fra 1842 til 1997 var Hong Kong en britisk koloni. Utdanningssystemet i Hong Kong har derfor utviklet seg parallelt med det britiske. Der utdanningssystemet på fastlandet er sterkt kontrollert av Kommunistpartiet, har institusjonene i Hong Kong stor frihet, faktisk mer frihet enn norske institusjoner.

Flere av Hong Kongs universiteter ligger høyt oppe på de internasjonale rangeringslistene. Over 60 prosent av ungdomskullene har adgang i høyere utdanning.

Oppbygging

Fram til 2012 var høyere utdanning i Hong Kong organisert etter britiske mønster. Nå er bachelorgraden utvidet fra tre til fire år slik den er i resten av Kina. Universitetene i Hong Kong tilbyr to mastergrader, den ene er avhandlingsbasert, den andre kursbasert. Den avhandlingsbaserte graden er to-årig, mens den kursbaserte varer fra ett til tre år. PhD-graden er tre-årig. Man kan også søke PhD uten avsluttet mastergrad, men da er graden fire-årig.

Finansiering av sektoren

Selvstyremyndighetene i Hong Kong finansierer ikke institusjonene direkte, men gjennom The University Grants Commission (UGC) som fordeler penger til de forskjellige institusjonene. UGC er en uavhengig institusjon, og selv om rammebetingelsene og UGCs oppgaver defineres av selvstyremyndighetene i Hong Kong, er det UGC og ikke myndighetene som styrer institusjonene. Myndighetene kan ikke gripe direkte inn i hva den enkelte institusjon foretar seg, slik den kan i Norge.

Internasjonalisering

Universiteter i Hong Kong er sterkt internasjonalt orientert og har mange utvekslingsavtaler, særlig med engelsktalende land. De fleste institusjonene har såkalte Study Abroad-programmer, der internasjonale studenter kan søke om adgang til å studere ved institusjonen et semester. Denne ordningen forutsetter at man betaler full studieavgift. Utenlandske studenter kan også bli tatt opp som vanlige fulltidsstudenter, men må betale full studieavgift.

Rundt ti prosent av studentene i Hong Kong er internasjonale. Blant disse er også studenter fra det kinesiske fastlandet, som i stadig større grad reiser til Hong Kong for å studere.

Basert på Stein Haugom Olsens tekst "Høyere utdanning i Hong Kong" i Landrapport Kina, SIUs rapportserie 02/2012

Kontakt

Torill Iversen Wanvik 

Terje Kolbu Jacobsen
Margrete Søvik 

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Beijing
Innbyggere: 1371 millioner
BNP pr. innbygger: $7,924 
(World Bank 2015

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Kina

Omslag rapportserie

  

Chinese Higher Education: Reforms and Tendencies

.

 

Omslag rapport Kina

Landrapport Kina

.......................................................

Prosjekt med Kina

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og kinesiske deltakere.

.......................................................

Eg kjenner meg avslappa

Intervju med norske og kinesiske studentar og tilsette.

 

To år på Kinas beste universitet

Intervju med professor Thorbjørn Larsen som var ansatt ved Tsinghua-universitetet i Beijing.


Share |