Kartutsnitt Kina

Kina

Kina satser sterkt på forskning og høyere utdanning, og kineserne er en av de største gruppene utenlandske studenter i mange land - deriblant Norge. Kina er også en viktig handelspartner. 

Ny strategi: Samarbeid med viktige kunnskapsnasjoner

Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan er ikke land Norge tradisjonelt sett har samarbeidet mye med inne...

Publisert: 07.10.2015

Lenker til mer informasjon

Lenker til relevante sentre, institusjoner, organisasjoner og ambassader.

 

Forskningsrådet

Forskingsrådets Kina-side

Forskningsrådets program for samarbeid med Kina prioriterer klima, miljø, klimateknologi og velferd.

 
NOKUT

NOKUTs Kina-side

Informasjon om det kinesiske utdanningssystemet og krav for å få utdanning fra Kina godkjent i Norge.

 
Fudan

Nordic Centre, Fudan University

Det nordiske senteret ved Fudanuniversitetet utvikler forsknings- og utdanningsprogram, aktiviteter og konferanser for nordiske og kinesiske forskere og studenter.

 
norsk emb

Den norske ambassaden i Beijing

Informasjon om norsk-kinesiske forhold, visumregler og annen konsulær virksomhet. Her finnes også lenker til de norske generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou og de honorære konsulatene i Hong Kong og Ulaanbaatar

 
chinaembassy

Den kinesiske ambassaden i Oslo

Informasjon om visumregler, kultur, teknologi, økonomi og utdanning og lenker til statlige organisasjoner og departement.

 
Innovasjon Norge

Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge har kontor i Beijing og Shanghai, og tilbyr hjelp til nordmenn som vil inn på det kinesiske markedet, samt generell informasjon om landet. De har også en egen stipendordning for norske studenter som ønsker å hospitere ved Innovasjon Norges utenlandskontorer.

 
     

Kontakt

Torill Iversen Wanvik 

Terje Kolbu Jacobsen
Margrete Søvik 

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Beijing
Innbyggere: 1371 millioner
BNP pr. innbygger: $7,924 
(World Bank 2015

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Kina

Omslag rapportserie

  

Chinese Higher Education: Reforms and Tendencies

.

 

Omslag rapport Kina

Landrapport Kina

.......................................................

Prosjekt med Kina

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og kinesiske deltakere.

.......................................................

Eg kjenner meg avslappa

Intervju med norske og kinesiske studentar og tilsette.

 

To år på Kinas beste universitet

Intervju med professor Thorbjørn Larsen som var ansatt ved Tsinghua-universitetet i Beijing.


Share |