Kartutsnitt Kina

Kina

Kina satser sterkt på forskning og høyere utdanning, og kineserne er en av de største gruppene utenlandske studenter i mange land - deriblant Norge. Kina er også en viktig handelspartner. 

Nå kan flere søke midler til internasjonale partnerskap

INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning) utvider målgruppen i årets utlysning. De...

Publisert: 09.03.2016

Internasjonalisering av kinesisk utdanning

I takt med Kinas inntog på den globale økonomiske arenaen, har Kina satset på å internasjonalisere utdanning og forskning. 

På sykkel i Beijing

Foto t.v.: Student ved Universitetet i Oslo, Klara Vatten, på sykkel i Beijings gater. (Foto: Kine Merete Langård)

Kina har tre hovedmål for internasjonaliseringen: Å møte nasjonale utdanningsmål, å øke kvaliteten på kinesisk arbeidskraft og å forbedre sin internasjonale konkurranseevne.

Siden slutten av 1990-tallet har kinesiske myndigheter endret fokuset fra studentmobilitet til også  å utvikle den internasjonale dimensjonen i forskning og utdanning. Dette skjer gjennom stadig flere engelskspråklige kurs på universitetene, bruk av engelskspråklig pensum (primært fra USA), og arbeid for å forbedre engelskkunnskapene til studenter og ansatte. Det har skjedd en kraftig utvidelse av antall studieprogrammer innen språk- og kulturfag, og et økende antall lærere har erfaring fra utlandet.

EU og Kina

Kinesiske myndigheter oppfordrer utdanningsinstitusjonene og forskningsinstituttene til å utvikle felles forskningsprosjekter med internasjonale partnere. EU har åpnet sitt forsknings- og teknologiprogram for kinesiske søkere, og til gjengjeld har Kina åpent sine nasjonale programmer for EU-forskere og institusjoner.

Fram mot 2020 ønsker Kina å ha flere utenlandske lærere ved kinesiske skoler, og å hente flere kinesiske toppforskere hjem til Kina. Landet tilbyr stipend både til kinesiske studenter som vil ha et opphold  i utlandet og  til utenlandske studenter som ønsker å studere i Kina.

Ønsker anerkjente partnere

Kinesiske myndigheter har ikke vært tilfreds med kvaliteten på sitt internasjonale engasjement så langt, og går derfor bort fra å oppfordre til mest mulig internasjonalt samarbeid, til heller å vektlegge høy kvalitet og anerkjennelse hos sine  internasjonale partnere.

Norske institusjoner er generelt lite kjent i Kina, og utfordringen ligger derfor i å informere og overbevise kinesiske institusjoner om kvaliteten i norsk høyere utdanning.

Kontakt

Torill Iversen Wanvik 

Terje Kolbu Jacobsen
Margrete Søvik 

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Beijing
Innbyggere: 1371 millioner
BNP pr. innbygger: $7,924 
(World Bank 2015

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Kina

Omslag rapportserie

  

Chinese Higher Education: Reforms and Tendencies

.

 

Omslag rapport Kina

Landrapport Kina

.......................................................

Prosjekt med Kina

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og kinesiske deltakere.

.......................................................

Eg kjenner meg avslappa

Intervju med norske og kinesiske studentar og tilsette.

 

To år på Kinas beste universitet

Intervju med professor Thorbjørn Larsen som var ansatt ved Tsinghua-universitetet i Beijing.


Share |