Kartutsnitt Kina

Kina

Kina satser sterkt på forskning og høyere utdanning, og kineserne er en av de største gruppene utenlandske studenter i mange land - deriblant Norge. Kina er også en viktig handelspartner. 

Ny strategi: Samarbeid med viktige kunnskapsnasjoner

Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan er ikke land Norge tradisjonelt sett har samarbeidet mye med inne...

Publisert: 07.10.2015

Råd til norske institusjoner

Fem råd til norske institusjoner og personer som ønsker å starte samarbeid med kinesiske utdannings- og forskningsmiljøer.

 

Kinesiske tegn (Foto: Kine Merete Langård)  1. Vær villig til å investere tid i å bygge gode, personlige relasjoner. Dette er sentralt for å utvikle et faglig samarbeid. 
  2. Sørg for at du har støtte i din egen institusjon, både faglig og administrativt. I Kina forventes det at ledelsen er involvert når samarbeid inngås.
  3. De mest kjente kinesiske universitetene opplever stor pågang av utenlandske institusjoner som ønsker kontakt. Derfor er det ekstra viktig å være godt forberedt, ha et konkret mål for kontakten, og å kunne underbygge at ditt miljø og din institusjon holder høy kvalitet. Kinesiske myndigheter vil samarbeide med internasjonalt anerkjente partnere.
  4. De beste kinesiske institusjonene finner du blant «211-prosjekt» og "985-prosjekt"-institusjoner. Blant disse finnes både forsknings- og undervisningsinstitusjoner.
  5. Det kan være lurt å undersøke hvilke muligheter som finnes i felles nordisk eller europeisk samarbeid med Kina.

Kontakt

Torill Iversen Wanvik 

Terje Kolbu Jacobsen
Margrete Søvik 

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Beijing
Innbyggere: 1371 millioner
BNP pr. innbygger: $7,924 
(World Bank 2015

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Kina

Omslag rapportserie

  

Chinese Higher Education: Reforms and Tendencies

.

 

Omslag rapport Kina

Landrapport Kina

.......................................................

Prosjekt med Kina

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og kinesiske deltakere.

.......................................................

Eg kjenner meg avslappa

Intervju med norske og kinesiske studentar og tilsette.

 

To år på Kinas beste universitet

Intervju med professor Thorbjørn Larsen som var ansatt ved Tsinghua-universitetet i Beijing.


Share |