Kartutsnitt Russland

Russland

Noreg har i lang tid hatt tette relasjonar til vår store nabo i aust, og det finst ei rekkje verkemiddel for utdanningssamarbeid med Russland. For å få til gode samarbeid, er det viktig å kjenne til dei store endringane som russisk høgare utdanning no går gjennom.

Nå kan flere søke midler til internasjonale partnerskap

INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning) utvider målgruppen i årets utlysning. De...

Publisert: 09.03.2016

Ønskjer du å søkje om støtte til samarbeid med Russland?

Nedanfor ser du kva støtteordningar SIU har for samarbeid med Russland. Aktuelle søknadsfristar finn du under dei einskilde programma.

INTPART_large

INTPART

Etablere og vidareutvikle institusjonelt samarbeid om forsking og høgare utdanning med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

 
Brun bjørn sett forfra

Samarbeidsprogrammet med Russland

Støtte til samarbeid mellom universitet og høgskolar i Russland og Noreg.

 
Russisk  fjellrygg med snø og is

Nordområdeprogrammet

Støtte til utdanningssamarbeid om nordområda mellom norske og russiske, canadiske, japanske, kinesiske, sørkoreanske og amerikanske aktørar.

 
Isbryter

Nordområdestipend

Program for mobilitet og kontakt mellom universitet og høgskolar i Nord-Noreg og Russland, Canada, Japan, Sør-Korea og USA.

 
Romstasjonen MIR

UTFORSK

Program som skal bidra til å kople forsking og utdanning i internasjonalt samarbeid, og fremje samarbeid med Russland, Brasil, India, Japan, Kina og Sør-Afrika.

 
Russiske figurer Matroshka

Det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet

Støtte til samarbeid mellom høgare utdanningsinstitusjonar i Russland og Norden.

 
Erasmus-i-og-utenfor-Europa_newgreybox

Erasmus+ global mobilitet

Norske studenter og ansatte kan få støtte til studie- eller undervisningsopphold i Russland, og omvendt. 

 

Ønskjer du å studere i Russland? Gå til

Oppdatert mars 2016.

Kontakt

Herdis Kolle

Bård Hekland

Sjå også under kvart enkelt program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovudstad: Moskva
 Innbyggjarar: 143 mill.
 BNP pr. innbyggjar: $14 200

.......................................................

Rapport om høgare utdanning i Russland

SIU-rapport 04/2014: Samarbeid med Russland i høgare utdanning

Last ned PDF:
Samarbeid med Russland i høgare utdanning – Føresetnader, utfordringar og mogelegheiter (2014)

.......................................................
   

Prosjekt med Russland

Prosjekt ikon

Her finn du alle SIU sine prosjekt som involverer norske og russiske deltakarar.

.......................................................

Norsk spydspiss i Russland

Les om Sverre Rustad, spesialutsen-ding for utdanning, forsking og teknologi ved Noregs ambassade i Moskva.

  

Korleis bli betre på samarbeid med Russland?

Omtale av Russlandsseminar i Tromsø.

   


Share |