Kartutsnitt Russland

Russland

Noreg har i lang tid hatt tette relasjonar til vår store nabo i aust, og det finst ei rekkje verkemiddel for utdanningssamarbeid med Russland. For å få til gode samarbeid, er det viktig å kjenne til dei store endringane som russisk høgare utdanning no går gjennom.

Ny strategi: Samarbeid med viktige kunnskapsnasjoner

Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan er ikke land Norge tradisjonelt sett har samarbeidet mye med inne...

Publisert: 07.10.2015

Lenker til meir informasjon

Forskningsrådet

Forskingsrådet sine Russlandssider

Her finn du informasjon om relevante program og ordningar hos Noregs forskingsråd, samt nyhende om Russland, forsking og utdanning.

 
NOKUT

NOKUT sine Russlandssider

Her finn du mellom anna informasjon om det russiske utdanningssystemet og om godkjenning av russisk utdanning i Noreg.

 
unistpet

Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Senter eigd og finansiert i fellesskap av NTNU og Universiteta i Bergen, Oslo og Tromsø. Tilbyr kurs, kontaktformidling med meir.

 
Den norske ambassaden i Moskva

Den norske ambassaden i Moskva

Her finn du mellom anna kontaktadressa til norsk spesialutsending for utdanning, forskning og teknologi, Sverre Rustad.

 
Den russiske ambassaden i Oslo

Den russiske ambassaden i Oslo

Her finn du offisiell russisk informasjon om studiar i Russland, norsk-russisk samarbeid og om visumreglar.

 

  

Oppdatert oktober 2015.

Kontakt

Herdis Kolle

Bård Hekland

Sjå også under kvart enkelt program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovudstad: Moskva
 Innbyggjarar: 143 mill.
 BNP pr. innbyggjar: $14 200

.......................................................

Rapport om høgare utdanning i Russland

SIU-rapport 04/2014: Samarbeid med Russland i høgare utdanning

Last ned PDF:
Samarbeid med Russland i høgare utdanning – Føresetnader, utfordringar og mogelegheiter (2014)

.......................................................
   

Prosjekt med Russland

Prosjekt ikon

Her finn du alle SIU sine prosjekt som involverer norske og russiske deltakarar.

.......................................................

Norsk spydspiss i Russland

Les om Sverre Rustad, spesialutsen-ding for utdanning, forsking og teknologi ved Noregs ambassade i Moskva.

  

Korleis bli betre på samarbeid med Russland?

Omtale av Russlandsseminar i Tromsø.

   


Share |