Kartutsnitt Sør Afrika

Sør-Afrika

Nordmenn har vore engasjert i Sør-Afrika i fleire hundre år gjennom misjonsverksemd, kvalfangst og handel. Under apartheid støtta Noreg opposisjonelle med mellom anna utdanning. Etter apartheids fall har samarbeidet utvikla seg vidare, ikkje minst innan utdanning og forsking.

Ny strategi: Samarbeid med viktige kunnskapsnasjoner

Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan er ikke land Norge tradisjonelt sett har samarbeidet mye med inne...

Publisert: 07.10.2015

Ønskjer du å søkje om støtte til samarbeid med Sør-Afrika?

Nedanfor ser du kva støtteordningar SIU har for samarbeid med Sør-Afrika. Aktuelle søknadsfristar finn du under dei einskilde programma.

INTPART_large

INTPART

Etablere og vidareutvikle institusjonelt samarbeid om forsking og høgare utdanning med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Romstasjonen MIR

UTFORSK

Program som skal bidra til å kople forsking og utdanning i internasjonalt samarbeid, og fremje samarbeid med Sør-Afrika, Brasil, India, Japan, Kina og Russland.

Erasmus-i-og-utenfor-Europa_newgreybox

Erasmus+ global mobilitet

Norske studenter og ansatte kan få støtte til studie- eller undervisningsopphold i Sør-Afrika, og omvendt.

.

Ønskjer du å studere i Sør-Afrika? Gå til

Offentlig og kvalitetssikret

Oppdatert mars 2015.

Kontakt

Ragnhild Tungesvik

Trude Holme

Laila Linde Lossius

Se også under det einskilde program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovudstad: Pretoria (regjering), Cape Town (parlament), Bloemfontein (høgsterett)

Innbyggjarar: 52 mill.

BNP pr. innbyggjar: $11 300

.......................................................

Conference paper IEASA 2015

Higher Education and Research Cooperation between South Africa and Norway – Status and Future Prospects (PDF)

.......................................................

Rapport om høgare utdanning i Sør-Afrika

Forside Brasilrapport

Samarbeid med Sør-Afrika: Føresetnader, utfordringar og mogelegheiter (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Sør-Afrika

Prosjekt ikon


Her finn du alle SIU sine prosjekt med norske og sørafrikanske deltakarar.

.......................................................

- Sør-Afrika vil ha meir likskap i utdanninga

Intervju med Ragnhild Tungesvik om ulikskap i det sørafrikanske utdanningssystemet.


Share |