Kartutsnitt Sør Afrika

Sør-Afrika

Nordmenn har vore engasjert i Sør-Afrika i fleire hundre år gjennom misjonsverksemd, kvalfangst og handel. Under apartheid støtta Noreg opposisjonelle med mellom anna utdanning. Etter apartheids fall har samarbeidet utvikla seg vidare, ikkje minst innan utdanning og forsking.

Nå kan flere søke midler til internasjonale partnerskap

INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning) utvider målgruppen i årets utlysning. De...

Publisert: 09.03.2016

Studere i Sør-Afrika

Relevante lenker for studentar som er interesserte i å studere i Sør-Afrika. 

Logo Utdanning i verden

Utdanningiverden.no

Norges offisielle nettstad for nordmenn som vil studere i utlandet. Her finst informasjon om opptakskriterier, undervisningstilbod, studieavgifter m.m.

ANSA

ANSA

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) tar vare på norske utenlandsstudentars faglege, økonomiske, kulturelle og sosiale retter.

StudySA

Study South Africa

Informasjon om alle offentlege universitet og høgskular, samt nyttig kontaktinformasjon og lenker.

 

Logo Laanekassen

Lånekassa

Informasjon om kva for reglar som gjeld for studiar i Sør-Afrika.

 

   

Kontakt

Ragnhild Tungesvik

Trude Holme

Laila Linde Lossius

Se også under det einskilde program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovudstad: Pretoria (regjering), Cape Town (parlament), Bloemfontein (høgsterett)

Innbyggjarar: 52 mill.

BNP pr. innbyggjar: $11 300

.......................................................

Conference paper IEASA 2015

Higher Education and Research Cooperation between South Africa and Norway – Status and Future Prospects (PDF)

.......................................................

Rapport om høgare utdanning i Sør-Afrika

Forside Brasilrapport

Samarbeid med Sør-Afrika: Føresetnader, utfordringar og mogelegheiter (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Sør-Afrika

Prosjekt ikon


Her finn du alle SIU sine prosjekt med norske og sørafrikanske deltakarar.

.......................................................

- Sør-Afrika vil ha meir likskap i utdanninga

Intervju med Ragnhild Tungesvik om ulikskap i det sørafrikanske utdanningssystemet.


Share |