Kartutsnitt Sør Afrika

Sør-Afrika

Nordmenn har vore engasjert i Sør-Afrika i fleire hundre år gjennom misjonsverksemd, kvalfangst og handel. Under apartheid støtta Noreg opposisjonelle med mellom anna utdanning. Etter apartheids fall har samarbeidet utvikla seg vidare, ikkje minst innan utdanning og forsking.

Ny strategi: Samarbeid med viktige kunnskapsnasjoner

Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan er ikke land Norge tradisjonelt sett har samarbeidet mye med inne...

Publisert: 07.10.2015

Lenker til meir informasjon

Lenker til relevante institusjonar, organisasjonar, sentre og ambassader. 

 

Forskningsrådet

Forskingsrådets side om Sør-Afrika

Forskningsrådets program for samarbeid med Sør-Afrika prioriterer klima, miljø, klimaendringar og energi.

 
NOKUT

NOKUTs side om Sør-Afrika

Informasjon om det sørafrikanske utdanningssystemet og krav for å få utdanning frå Sør-Afrika godkjend i Noreg.

 
IEASA

International Education Association South Africa

IEASA er ein medlemsorganisasjon som jobbar for auka internasjonalisering av høgre utdanning i Sør-Afrika. IEASA arrangerer m.a. årlege internasjonaliseringkonferansar. 

 
Norsk ambassade

Den norske ambassaden i Pretoria

Informasjon om norsk-sørafrikanske forhold, visumreglar og anna konsulær verksemd. Her finst òg lenker til dei norske konsulata i Cape Town og Durban, til generalkonsulata i Namibia, Botswana og Madagaskar, samt til konsulatet i Lesotho.

 
SA ambassade

Den sørafrikanske ambassaden i Oslo

Informasjon om visumreglar, kultur, teknologi, økonomi og turisme og lenker til aktuelle organisasjoner og departement.

 
Innovasjon Norge

Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge har kontor i Pretoria og Cape Town, og hjelper nordmenn som vil inn på den sørafrikanske marknaden, samt gir generell informasjon om landet. 

 
SANORD

 Southern African-Nordic Centre

SANORD er ein medlemsorganisasjon for institusjonar i sørlege Afrika og Norden, og jobbar for forskingssamarbeid og innovasjon. Dei arrangerar konferansar og informerer om stipend o.a.

 

Kontakt

Ragnhild Tungesvik

Trude Holme

Laila Linde Lossius

Se også under det einskilde program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovudstad: Pretoria (regjering), Cape Town (parlament), Bloemfontein (høgsterett)

Innbyggjarar: 52 mill.

BNP pr. innbyggjar: $11 300

.......................................................

Conference paper IEASA 2015

Higher Education and Research Cooperation between South Africa and Norway – Status and Future Prospects (PDF)

.......................................................

Rapport om høgare utdanning i Sør-Afrika

Forside Brasilrapport

Samarbeid med Sør-Afrika: Føresetnader, utfordringar og mogelegheiter (PDF)

.......................................................

Prosjekt med Sør-Afrika

Prosjekt ikon


Her finn du alle SIU sine prosjekt med norske og sørafrikanske deltakarar.

.......................................................

- Sør-Afrika vil ha meir likskap i utdanninga

Intervju med Ragnhild Tungesvik om ulikskap i det sørafrikanske utdanningssystemet.


Share |