Kartutsnitt USA

USA

USA er det mest attraktive landet for studenter og forskere fra hele verden, og ingen andre land er i nærheten av å ha like mange topplasseringer i internasjonale rangeringer. Men amerikanske studenter reiser ikke like mye ut: Bare 1,4 prosent var på utenlandsopphold i 2012/13.

Søknad

For å søke på stipendet skal aktuelle kandidater søke om opptak ved Columbia College. Søker må være startet på en utd...

Publisert: 04.09.2015

Forsikring av norske studenter i USA

Norske studenter som reiser på utveksling til USA er i utgangspunktet godt forsikret dersom de trenger medisinsk hjelp. Amerikanske institusjoner kan imidlertid kreve at studentene kjøper deres forsikring, noe som medfører ekstrakostnader. SIU og HELFO har utviklet et brev som beskriver den norske forsikringen, til hjelp for norske institusjoner som skal forhandle med sine partnere om fritak fra dette for sine studenter. 

Forsikring gjennom HELFO og Equian

Studenter med støtte fra Lånekassen har automatisk medlemskap i folketrygden, og studenter uten støtte fra Lånekassen kan søke om frivillig medlemskap og få de samme rettighetene.

På samme måte som i Norge dekker folketrygden alle nødvendige utgifter i forbindelse med legehjelp og sykehusopphold, og det som dekkes under folketrygden tilfredsstiller kravene til helseforsikring som det amerikanske utenriksdepartementet stiller for å få visum til USA .

For å administrere folketrygden i USA har Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) inngått en avtale med et amerikansk selskap innen forsikringsforvaltning, Equian. Equian fungerer på samme måte som et amerikansk forsikringsselskap, og betaler ut midler på vegne av HELFO.

Amerikanske institusjoner kan kreve privat forsikring

Alle universiteter i USA tilbyr helseforsikring til sine studenter som tilfredsstiller de ulike kravene som stilles fra føderalt og statlig nivå. Det er opp til institusjonen selv hvorvidt de vil åpne for å godkjenne alternative forsikringer som studenter har. Noen godtar fritak fra institusjonens forsikring, andre velger å innføre et allment krav om at alle må kjøpe den.

Norske institusjoner kan derfor oppleve at deres amerikanske partnerinstitusjoner krever at de norske studentene kjøper dyre forsikringer som gir tilsvarende eller dårligere dekning og høyere egenandeler enn hva studentene allerede har fra folketrygden. Dette medfører unødvendige ekstrakostnader for de norske studentene.

Norske institusjoner ønsker i størst mulig grad å forhandle frem fritak (waiver) for sine studenter fra kjøp av partnerinstitusjonens helseforsikring. SIU og HELFO har utviklet et brev som beskriver den norske forsikringen og hva som er dekket (lenke nederst på siden). Her vil mange av de ulike detaljene som etterspørres være besvart og dette vil forhåpentlig være til hjelp i kontakten med de amerikanske partnerinstitusjonene.

Mer informasjon om helseforsikring i utlandet finnes på www.helsenorge.no

Spørsmål om forsikring av norske studenter i USA kan rettes til Equian: helfo@equian.com, telefon +1 800-962-6831.

Båretransport

Når det gjelder  båretransport (repatriation of remains), så er dette også dekket av folketrygden. Båretransport ved dødsfall i utlandet håndteres av NAV Forvaltning Hordaland (the Norwegian National Office for Social Insurance abroad). For norske studenter dekkes alle kostnader, minus en egenandel på ti prosent av de estimerte utgiftene til begravelse. For 2015 er egenandelen NOK 2208. Denne stønaden er nedfelt i Folketrygdloven, forskrift om stønad ved dødsfall utenfor Norge. Spørsmål om båretransport kan rettes til NAV Forvaltning Hordaland, Gravferdsavdelingen, Postboks 6244, 5893 Bergen, telefon +47 55 55 33 33.

Denne siden er under utvikling. 

Kontakt

Linda Petrine Rutledal

Laila Linde Lossius

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

............................................

Hovedstad: Washington D.C.
Innbyggere: 319 mill.
BNP pr. innbygger: $53 100

............................................

Prosjekt med USA

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og amerikanske deltakere.

............................................

Møter eldrebølgen gjennom teknologi

-Nettbasert prosjekt der helse­ og sosialfagstudenter fra Canada, Norge og USA har samarbeidet over nettet for å lære om hvordan andre land organiserer eldreomsorg

Lærer om global helse på norsk-amerikansk sommerskole

– Det er intenst, det er mye arbeid, sier amerikanske Thomas Hammett og smiler fornøyd. Sammen med norske Mari Sellevåg og et tjuetalls andre studenter er han på sommerskole i Bergen for å lære om hvordan de som fysioterapeuter kan være med på å løse store globale helseutfordringer.

Tar klasserommet ut på viddene

Sommerskole på Dovre om klima og landskap for amerikanere og nordmenn.
............................................

USA vil sende flere studenter til Norge

USA vil doble antall studenter i utlandet, og Norge er ett av landene de skal sendes til.


Share |