Kartutsnitt USA

USA

USA er det mest attraktive landet for studenter og forskere fra hele verden, og ingen andre land er i nærheten av å ha like mange topplasseringer i internasjonale rangeringer. Men amerikanske studenter reiser ikke like mye ut: Bare 1,4 prosent var på utenlandsopphold i 2012/13.

Søknad

For å søke på stipendet skal aktuelle kandidater søke om opptak ved Columbia College. Søker må være startet på en utd...

Publisert: 04.09.2015

Lenker til mer informasjon

Lenker til aktuelle sentre, organisasjoner og ambassader.

Forskningsrådet

Forskingsrådets Nord-Amerikaside

Forskningsrådets program for samarbeid med Canada og USA.

NOKUT

NOKUTs USA-side

Informasjon om det amerikanske utdanningssystemet og krav for å få den godkjent i Norge.

norsk amb

Den norske ambassaden i Washington, D.C.

Informasjon om norske-amerikanske forhold, visumregler, studier i USA, samt kontaktinformasjon til generalkonsulatene i New York, Houston og San Fransisco. 

am amb

Den amerikanske ambassaden i Oslo

Informasjon om blant annet turisme og visumregler for nordmenn og forretningsmuligheter i Norge.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr hjelp til nordmenn som vil inn på det amerikanske markedet, samt generell informasjon om landet. De har kontorer i New York, San Fransisco, Houston og Washington, D.C.

IIE

Institute of International Education (IIE)

SIUs søsterkontor i USA. Administrerer program, utarbeider rapporter om sektoren og utgir årlig rapporten Open Doors med detaljert statistikk om internasjonalisering og mobilitet til og fra USA.

   

Kontakt

Linda Petrine Rutledal

Laila Linde Lossius

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

............................................

Hovedstad: Washington D.C.
Innbyggere: 319 mill.
BNP pr. innbygger: $53 100

............................................

Prosjekt med USA

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og amerikanske deltakere.

............................................

Møter eldrebølgen gjennom teknologi

-Nettbasert prosjekt der helse­ og sosialfagstudenter fra Canada, Norge og USA har samarbeidet over nettet for å lære om hvordan andre land organiserer eldreomsorg

Lærer om global helse på norsk-amerikansk sommerskole

– Det er intenst, det er mye arbeid, sier amerikanske Thomas Hammett og smiler fornøyd. Sammen med norske Mari Sellevåg og et tjuetalls andre studenter er han på sommerskole i Bergen for å lære om hvordan de som fysioterapeuter kan være med på å løse store globale helseutfordringer.

Tar klasserommet ut på viddene

Sommerskole på Dovre om klima og landskap for amerikanere og nordmenn.
............................................

USA vil sende flere studenter til Norge

USA vil doble antall studenter i utlandet, og Norge er ett av landene de skal sendes til.


Share |