Kartutsnitt USA

USA

USA er det mest attraktive landet for studenter og forskere fra hele verden, og ingen andre land er i nærheten av å ha like mange topplasseringer i internasjonale rangeringer. Men amerikanske studenter reiser ikke like mye ut: Bare 1,4 prosent var på utenlandsopphold i 2012/13.

Nå kan flere søke midler til internasjonale partnerskap

INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning) utvider målgruppen i årets utlysning. De...

Publisert: 09.03.2016

Høyere utdanning

Utdanning i USA er delt opp i tre nivåer: elementary (6-8 år), secondary (4-6 år) og postsecondary, også kalt tertiary education. Grunnutdanning er gratis, mens høyere utdanning har høye studieavgifter.

yale1

Med noen svært få unntak, drives og finansieres de offentlige universitetene og høyskolene i USA av delstatene. I det akademiske året 2010/2011 fantes det 4533 offentlige og private akkrediterte institusjoner som utstedte grader i USA og territoriene, i følge American Council on Education (ACE). Rundt 20 millioner studenter var registrerte ved disse institusjonene.

Yale University er en av USAs eldste institusjoner for høyere utdanning. (Foto: Yale University)

Privat og offentlig

USA har både private og offentlige institusjoner. De private institusjonene må autoriseres av delstatsmyndighetene, men er uavhengige når det gjelder faglig innhold. De offentlige institusjonene må ha et styre som oppnevnes av delstatsmyndighetene, og må forholde seg til statlige reguleringer.

Hver delstat har minst en offentlig høyere utdanningsinstitusjon. I det private utdanningsmarkedet finnes både institusjoner som har som formål å tjene penger (for-profit), og institusjoner som ikke har det formålet (non-profit). Blant de private finnes på religiøse og sekulære institusjoner.

Finansiering

Høyere utdanning er i stadig økende grad finansiert gjennom studieavgifter (fees), og hovedinntekten, opptil 75 prosent av kostnadene, kommer fra disse avgiftene. I 2012/2013 betalte fulltidsstudenter i snitt 14300 USD (inkludert boutgifter) på bachelornivå, langt over snittet for andre OECD-land. Offentlige universiteter er pålagt å ta lavere avgifter for studenter fra egen delstat enn fra nasjonale og internasjonale studenter.

Forskning blir derimot finansiert fra føderalt hold. Den viktigste inntektskilden er National Science Foundation (NSF) som fremmer forskningsutvikling og er den viktigste føderale kilden til forskning.

Historie

Harvard er den eldste høyere utdanningsinstitusjonen i USA, opprettet i 1636 som en teologisk utdanning. Flere av dagens institusjoner, som Yale, Princeton og University of Philadelphia, ble etablert i New England etter modell fra Cambridge og Oxford i England.

Loven kalt "The Morrill Land Act" i 1862, der offentlig jord ble gitt til stater for å etablere landbruksskoler, la grunnlaget for den videre utviklingen av college- og universitetssektoren i landet. De nye institusjonene var sekulære, og målet var å promotere landbruk, vitenskap og teknologi.

Etter første og andre verdenskrig økte antall studenter kraftig, ikke minst som følge av at krigsveteraner etter andre verdenskrig fikk tilbud om gratis 3-årig høyere utdanning. Mellom 1950 og 1990 ble antallet høyere utdanningsinstitusjoner nesten fordoblet fra 1851 til 3535, og statlige og føderale myndigheter økte bevilgningene til sektoren betraktelig.

Kontakt

Linda Petrine Rutledal

Laila Linde Lossius

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

............................................

Hovedstad: Washington D.C.
Innbyggere: 319 mill.
BNP pr. innbygger: $53 100

............................................

Prosjekt med USA

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og amerikanske deltakere.

............................................

Møter eldrebølgen gjennom teknologi

-Nettbasert prosjekt der helse­ og sosialfagstudenter fra Canada, Norge og USA har samarbeidet over nettet for å lære om hvordan andre land organiserer eldreomsorg

Lærer om global helse på norsk-amerikansk sommerskole

– Det er intenst, det er mye arbeid, sier amerikanske Thomas Hammett og smiler fornøyd. Sammen med norske Mari Sellevåg og et tjuetalls andre studenter er han på sommerskole i Bergen for å lære om hvordan de som fysioterapeuter kan være med på å løse store globale helseutfordringer.

Tar klasserommet ut på viddene

Sommerskole på Dovre om klima og landskap for amerikanere og nordmenn.
............................................

USA vil sende flere studenter til Norge

USA vil doble antall studenter i utlandet, og Norge er ett av landene de skal sendes til.


Share |