Kartutsnitt USA

USA

USA er det mest attraktive landet for studenter og forskere fra hele verden, og ingen andre land er i nærheten av å ha like mange topplasseringer i internasjonale rangeringer. Men amerikanske studenter reiser ikke like mye ut: Bare 1,4 prosent var på utenlandsopphold i 2012/13.

Søknad

For å søke på stipendet skal aktuelle kandidater søke om opptak ved Columbia College. Søker må være startet på en utd...

Publisert: 04.09.2015

Mobilitet til og fra USA

Norske studenter har gode muligheter til å reise til USA på deltids- og fulltidsstudier, og det er da også det mest populære landet blant norske utvekslingsstudenter.

Norske  studenter har generelt gode finansieringsmuligheter gjennom SIU-administrerte programmer, i tillegg til Lånekassen, Norge-Amerika-foreningen og Fulbright. De siste årene har det vært en kraftig utvikling i antallet utvekslingsstudenter til USA. I 2012/2013 var det 1650 norske gradsstudenter og 1523 delstudenter registrert ved amerikanske institusjoner.

Mobilitet til USA

 

Figur over: Antall norske utvekslingsstudenter i USA (rød) og antall helgradsstudenter i USA (blå).

Satsing på Nord-Amerika

En av årsakene er den politiske satsingen på forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og Nord-Amerika, der utvikling av institusjonelle partnerskap, kobling mellom forskning og utdanning og student- og ansattmobilitet er målsetningene. Den norske ambassaden i Washington, D.C. arrangerer også årlig Transatlantic Science Week, et forum etablert av den norske regjeringen for å fremme samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon.

Flere amerikanere til Norge

Selv om Norge ikke er blant de mest populære landene for amerikanske studenter, har antallet amerikanere i Norge økt betydelig de senere årene. Siden midten av 2000-tallet har antallet studenter fra USA blitt nesten doblet til 484 i studieåret 2012/2013, i følge DBH. Drøyt 200 av disse er utvekslingsstudenter, og 40 prosent av dem er registrert ved Universitetet i Oslo.

Dette tallet vil trolig øke, når Norge blir del av initativet Generation Study Abroad (GSA) som har som formål å sende flere amerikanske studenter til samarbeidsland. Initiativet administreres av SIUs søsterorganisasjon Institute of International Education (IIE).

Mobilitet fra USA

Figur over: Totalt antall amerikanske studenter i Norge 2001-2014.

Kontakt

Linda Petrine Rutledal

Laila Linde Lossius

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

............................................

Hovedstad: Washington D.C.
Innbyggere: 319 mill.
BNP pr. innbygger: $53 100

............................................

Prosjekt med USA

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og amerikanske deltakere.

............................................

Møter eldrebølgen gjennom teknologi

-Nettbasert prosjekt der helse­ og sosialfagstudenter fra Canada, Norge og USA har samarbeidet over nettet for å lære om hvordan andre land organiserer eldreomsorg

Lærer om global helse på norsk-amerikansk sommerskole

– Det er intenst, det er mye arbeid, sier amerikanske Thomas Hammett og smiler fornøyd. Sammen med norske Mari Sellevåg og et tjuetalls andre studenter er han på sommerskole i Bergen for å lære om hvordan de som fysioterapeuter kan være med på å løse store globale helseutfordringer.

Tar klasserommet ut på viddene

Sommerskole på Dovre om klima og landskap for amerikanere og nordmenn.
............................................

USA vil sende flere studenter til Norge

USA vil doble antall studenter i utlandet, og Norge er ett av landene de skal sendes til.


Share |