Kartutsnitt USA

USA

USA er det mest attraktive landet for studenter og forskere fra hele verden, og ingen andre land er i nærheten av å ha like mange topplasseringer i internasjonale rangeringer. Men amerikanske studenter reiser ikke like mye ut: Bare 1,4 prosent var på utenlandsopphold i 2012/13.

Nå kan flere søke midler til internasjonale partnerskap

INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning) utvider målgruppen i årets utlysning. De...

Publisert: 09.03.2016

Institusjons- og gradsstruktur

I hovedsak finnes det to typer institusjoner i USA: De som tilbyr to-årige grader som kan sammenlignes med norsk videregående eller folkehøyskole, og høyskoler/universitet som tilbyr 4-årige bachelorgrader eller grader på alle nivå, og som også driver med forskning og utvikling. 

Institusjonsstruktur

am students

Technical College/Junior College/Community College/City College:

Institusjoner som i all hovedsak tilbyr to-årige grader, enten for studenter som deretter ønsker å gå inn i arbeidslivet, eller for å fortsette videre på en bachelorgrad ved et college eller universitet. Kravene for å komme inn er lavere enn på andre institusjoner, og studieavgiftene er også lavere. Utdanningene som tilbys på disse institusjonene kvalifiserer ikke for lån i Lånekassen, og institusjonene er derfor også lite aktuelle for samarbeid med norske institusjoner.

 

Amerikanske studenter kan ta fire ulike grader ved høyere utdanningsinstitusjoner i landet. (Foto: Fulbright commission)

University/ College/ University College:

Universitetene utsteder grader på alle nivå. Et college kan enten være en frittstående institusjon, eller utgjøre den delen av et universitet som underviser på lavere grad. En school er også del av et universitet (f.eks  School of Medicine) og tilsvarer stort sett et fakultet i Norge. Liberal Arts Colleges er frittstående institusjoner som bare tilbyr undergraduate-nivå, gjerne har en høyere foreleser/student ratio og alternativ pedagogikk. 

Gradsstruktur

Det finnes fire typer grader i det høyere utdanningssystemet i USA:

Undergraduate level (I noen land kalles dette graduate level)

  • Associate degree. Oftest en to-årig grad som utstedes av et junior/community college. Graden kan oftest bygges inn i en bachelorgrad.
  • Bachelor degree. Vanligvis 4-årig grad der de to første er generelle kurs, mens de to siste årene er fagspesifikke. Disse fellesfagene kalles gjerne «core courses», mens «major» er det studentene velger å spesialisere seg i. I tillegg velger de et visst antall «electives».

Graduate level (I noen land kalles dette nivået post-graduate level)

  • Master’s degree. Vanlig lengde på mastergraden er to år, men det finnes også ett-årige grader.
  • Doctorate degree. Doktorgraden krever minimum 3-4 års studier utover en bachelorgrad. De fleste universiteter krever ikke en mastergrad før doktorgrad. De fleste doktorgrader er Ph.D.grader, mens innen enkelte fag som juss og naturfag, er titlene Jur.D. og Sc.D.

Profesjonsgrader

Flere profesjonsutdanninger starter etter en undergraduate degree. For eksempel tar jusstudier tre år utover en generell bachelorgrad, mens veterinær, medisin, arkitektur og odontologi normalt tar fire år utover bachelorgraden. Bachelorgradene kalles da «pre-med», «pre-law» etc., og er generelle, forberedende grader.

Kontakt

Linda Petrine Rutledal

Laila Linde Lossius

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

............................................

Hovedstad: Washington D.C.
Innbyggere: 319 mill.
BNP pr. innbygger: $53 100

............................................

Prosjekt med USA

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og amerikanske deltakere.

............................................

Møter eldrebølgen gjennom teknologi

-Nettbasert prosjekt der helse­ og sosialfagstudenter fra Canada, Norge og USA har samarbeidet over nettet for å lære om hvordan andre land organiserer eldreomsorg

Lærer om global helse på norsk-amerikansk sommerskole

– Det er intenst, det er mye arbeid, sier amerikanske Thomas Hammett og smiler fornøyd. Sammen med norske Mari Sellevåg og et tjuetalls andre studenter er han på sommerskole i Bergen for å lære om hvordan de som fysioterapeuter kan være med på å løse store globale helseutfordringer.

Tar klasserommet ut på viddene

Sommerskole på Dovre om klima og landskap for amerikanere og nordmenn.
............................................

USA vil sende flere studenter til Norge

USA vil doble antall studenter i utlandet, og Norge er ett av landene de skal sendes til.


Share |