Kartutsnitt USA

USA

USA er det mest attraktive landet for studenter og forskere fra hele verden, og ingen andre land er i nærheten av å ha like mange topplasseringer i internasjonale rangeringer. Men amerikanske studenter reiser ikke like mye ut: Bare 1,4 prosent var på utenlandsopphold i 2012/13.

Amerikanske universitet på Norgesturné

– Målet vårt er å dobla talet på amerikanarar som studerer i utlandet, seier Allan Goodman, styreleiar og direktør i...

Publisert: 30.04.2015

Regulering og akkreditering

Siden høyere utdanning er et delstatlig ansvar, finnes det heller ikke et føderalt akkrediteringsorgan, men derimot systemer for evaluering og akkreditering på delstatlig nivå. Flere evalueringer er også fagspesifikke.

UofI

 Akkreditering

Akkreditering skjer på to nivåer:

Institutional accreditation: Akkreditering av hele institusjonen.

Specialised accreditation: Akkreditering av studieprogrammer i en institusjon.

Morill Hall, campus på University of Idaho. (Foto: University of Idaho)

Lang prosess

Akkreditering kan ta mellom ett og ti år. Akkrediteringsorganene blir igjen godkjent av Utdanningsdepartementet gjennom deres Council for Higher Education Accreditation (CHEA), som har det føderale ansvaret for høyere utdanning.

State Higher Education Executive Officers Association (SHEEO) er et føderalt, koordinerende organ for de delstatlige høyere utdanningsmyndighetene, og fungerer som et bindeledd mellom delstatlig og føderalt nivå.

American Council on Education (ACE) er en medlemsorganisasjon for unversitetsrektorer fra private og offentlige høyere utdanningsinstitusjoner. ACE publiserer årlig en liste over akkrediterte læresteder. ACE’s Center for Internationalization and Global Engangement (CIGE) bistår institusjonene med internasjonaliseringsarbeidet. 

American Association of State Colleges and Universities (AASCU) representerer 420 høyskoler og universiteter og jobber for lik rett til utdanning. Organisasjonen har også et internasjonalt utdanningsbyrå som tilbyr internasjonale programmer til AASCUs medlemsinstitusjoner.

NAFSA: Association of International Educators jobber for å fremme internasjonalisering av høyere utdanning gjennom studentmobilitet. NAFSA er med sine 10 000 medlemmer verdens største organisasjon som arbeider for internasjonalisering og holder årlig verdens største internasjonaliseringskonferanse

Kontakt

Linda Petrine Rutledal

Laila Linde Lossius

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

............................................

Hovedstad: Washington D.C.
Innbyggere: 319 mill.
BNP pr. innbygger: $53 100

............................................

Prosjekt med USA

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og amerikanske deltakere.

............................................

Møter eldrebølgen gjennom teknologi

-Nettbasert prosjekt der helse­ og sosialfagstudenter fra Canada, Norge og USA har samarbeidet over nettet for å lære om hvordan andre land organiserer eldreomsorg

Lærer om global helse på norsk-amerikansk sommerskole

– Det er intenst, det er mye arbeid, sier amerikanske Thomas Hammett og smiler fornøyd. Sammen med norske Mari Sellevåg og et tjuetalls andre studenter er han på sommerskole i Bergen for å lære om hvordan de som fysioterapeuter kan være med på å løse store globale helseutfordringer.

Tar klasserommet ut på viddene

Sommerskole på Dovre om klima og landskap for amerikanere og nordmenn.
............................................

USA vil sende flere studenter til Norge

USA vil doble antall studenter i utlandet, og Norge er ett av landene de skal sendes til.


Share |