Kartutsnitt USA

USA

USA er det mest attraktive landet for studenter og forskere fra hele verden, og ingen andre land er i nærheten av å ha like mange topplasseringer i internasjonale rangeringer. Men amerikanske studenter reiser ikke like mye ut: Bare 1,4 prosent var på utenlandsopphold i 2012/13.

Søknad

For å søke på stipendet skal aktuelle kandidater søke om opptak ved Columbia College. Søker må være startet på en utd...

Publisert: 04.09.2015

Internasjonalisering

I 2012/2013 var det registrert 819 644 internasjonale studenter ved amerikanske høyskoler og universiteter. 28 prosent kom fra Kina, og 64 prosent av studentene var selvfinansierte.

harstud

USA er det mest populære landet i verden å reise til som internasjonal student. Her studenter på Harvard. (Foto: Harvard University)

Det kommer nesten tre ganger så mange studenter til USA som det reiser amerikanske studenter til utlandet: Selv om rekordmange 283 332 amerikanske studenter var i utlandet i 2012/2013, utgjorde dette bare 1,4 prosent av den totale studentmassen, og 9,4 prosent av de som endte med en bachelorgrad, i følge Institute of International Educations (IIE) rapport Open Doors 2013r. Og av disse igjen var bare tre prosent i utlandet et helt studieår, mens 38 prosent reiste ut 3-6 måneder og 59 prosent var ute mindre enn åtte uker. 55 prosent velger å reise til Europa, der Storbritannia, Italia og Spania er de mest populære landene.

Flest muligheter på doktorgrad

I rapporten Mapping Internationalization on U.S. Campuses 2012, utført av American Council on Education (ACE) oppga 42 prosent av institusjonene at de ikke hadde noen studenter med utenlandsopphold på sine institusjoner, og på 36 prosent av institusjonene hadde mindre enn fem prosent av studentene et opphold i utlandet.

42 prosent av institusjonene hadde egne stipend for studenter som ville reise til utlandet, men dette varierte etter nivå: 24 prosent tilbød dette på associate-nivå, mens 90 prosent gjorde det samme på doktorgradsnivå.

Flere stipend for utlendinger

Utenlandske studenter hadde flere muligheter: 60 prosent av institusjonene oppga at de hadde stipendordninger på undergraduate-nivå for studenter fra utlandet.

48 prosent tilbød sine akademiske ansatte finansiering til å reise på konferanser i utlandet. 31 prosent ga finansiering til å reise på forskningsopphold til utlandet, mens 24 prosent finansierte undervisningsopphold på utenlandske institusjoner.

40 prosent av institusjonene hadde en fulltidsansatt som jobber med internasjonalisering.

Ikke læringskrav

American Council on Education konkluderer med at det er en positiv utvikling innen internasjonalisering på amerikanske institusjoner, men at det fortsatt er mye som bør gjøres. Selv om mange institusjoner rapporterer at pensum har fått et internasjonalt preg de senere årene, reflekteres ikke dette generelt i læringskravene til studentene, konkluderer ACE.

Kontakt

Linda Petrine Rutledal

Laila Linde Lossius

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

............................................

Hovedstad: Washington D.C.
Innbyggere: 319 mill.
BNP pr. innbygger: $53 100

............................................

Prosjekt med USA

Prosjekt ikon


 Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og amerikanske deltakere.

............................................

Møter eldrebølgen gjennom teknologi

-Nettbasert prosjekt der helse­ og sosialfagstudenter fra Canada, Norge og USA har samarbeidet over nettet for å lære om hvordan andre land organiserer eldreomsorg

Lærer om global helse på norsk-amerikansk sommerskole

– Det er intenst, det er mye arbeid, sier amerikanske Thomas Hammett og smiler fornøyd. Sammen med norske Mari Sellevåg og et tjuetalls andre studenter er han på sommerskole i Bergen for å lære om hvordan de som fysioterapeuter kan være med på å løse store globale helseutfordringer.

Tar klasserommet ut på viddene

Sommerskole på Dovre om klima og landskap for amerikanere og nordmenn.
............................................

USA vil sende flere studenter til Norge

USA vil doble antall studenter i utlandet, og Norge er ett av landene de skal sendes til.


Share |