Nordplus horisontal

Nordplus Horisontal

Nordplus horisontal støtter prosjekt- og nettverksamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner innenfor ulike sektorer i Norden og Baltikum.

Den europeiske språkprisen

Språkprisen vert kvart år delt ut til eit nyskapande prosjekt som har fremja læring av språk. Du kan sjølv melda inn...

Publisert: 27.06.2016

Nordplus horisontal skal bidra til samarbeid mellom utdanningssektorene, og støtte tverrsektorielle nettverk og prosjekter. Programmet skal støtte innovative prosjekter som går på tvers av tradisjonelle kategorier og sektorer, og som kan ta opp andre, nye, bredere og mer komplekse problemstillinger og utfordringer.

Nordplus horisontal er Nordisk ministerråds utdanningsprogram for støtte til tverrsektorelt samarbeid innenfor utdanning i Norden og Baltikum.

Hvem kan delta?

Alle læresteder, institusjoner og organisasjoner som jobber med eller har sterke interesser innenfor utdanning i Norden og Baltikum, kan søke om støtte. For eksempel kan institusjoner innenfor skole, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, frivillig sektor, eller privat og offentlig sektor delta.

Hvordan søke?

Søknadene leveres elektronisk gjennom SIUs søknadssystem Espresso. For mer informasjon om programmet, se hjemmesiden til Nordplus.

Studenter og lærere må forhøre seg ved egen institusjon om muligheter for utveksling gjennom Nordplus-programmet.