Tre barn leker på gresset

Nordplus Nordiske språk

Barn og unge i Norden bør kunne forstå hverandres språk. Nordplus Nordiske språk er finansiert av Nordisk Ministerråd.

Den europeiske språkprisen

Språkprisen vert kvart år delt ut til eit nyskapande prosjekt som har fremja læring av språk. Du kan sjølv melda inn...

Publisert: 27.06.2016

Nordplus Nordiske språk skal bidra til å styrke språkforståelsen i Norden.

Hensikten er:

  •  å støtte aktiviteter som fremmer forståelse og bruk av de nordiske språkene blant unge. Primært dansk, norsk og svensk.
  • utvikling av undervisningsmateriale og strategier for å fremme kunnskap og bruk av de nordiske språkene i undervisning på alle utdanningsnivå. 

Hvem kan delta?

Alle nordiske og baltiske institusjoner, private og offentlige organisasjoner og virksomheter som jobber innenfor det nordiske språkområdet. Søknaden må skrives på dansk, norsk eller svensk og ha et solid pedagogisk grunnlag. Det må være 3 partnere som samarbeider om språkprosjektet. Se Nordplus Håndbok under vedlegg for flere detaljer.

Hvordan søke?

Søknader leveres elektronisk gjennom SIUs søknadssystem Espresso. For mer informasjon om programmet, se hjemmesiden til Nordplus.

Elever og lærlinger må forhøre seg ved egen institusjon om muligheter for utveksling gjennom Nordplus programmet.

 

Søknadsfrist for neste utlysning er 1. mars 2017, kl. 23:59.