Studenter baser i snøen

Former for internasjonalisering

Fagskolene kan benytte ulike metoder og innfallsvinkler i arbeid med internasjonalisering, enten det skjer hjemme eller i utlandet.

Finn nordiske og baltiske samarbeidspartnere

Har du ideer til et utdanningssamarbeid som kan få støtte under Nordplus-programmene? Reis til København og få kontak...

Publisert: 28.09.2016

Internasjonalisering i fagskolene kan gjøres på mange ulike måter. Det skilles mellom internasjonalisering på hjemmebane og internasjonalisering gjennom mobilitet. På disse sidene gis en introduksjon til hva internasjonalisering hjemme og ute kan være.

Det er et mål at arbeidet med internasjonalisering skal bidra med faglig relevans og kvalitet i norsk utdanning. Dette skal være et gjennomgående prinsipp både når det gjelder mobilitet (reiser) og arbeidet med å internasjonalisere utdanning hjemme.

Share |