Studenter på utveksling til Kina

Mediehenvendelser

Rundt 100 medarbeidere ved SIU jobber til daglig med spørsmål knyttet til internasjonalisering av hele utdanningsløpet. Mediene er en viktig kanal for å informere omverdenen om det vi jobber med.