Forsider av ulike aviser og magasiner

Nyheter fra SIU

På denne siden finner du nyheter fra SIU.

«Studentene vil ikke reise ut»

Når leder på studieprogrammet mener at studentutveksling er viktig, er det stor sjanse for at hun promoterer mulighetene aktivt og presenterer studentene for gode læresteder å dra til. Da øker sjansene for at mange studenter tar et utvekslingsopphold utenlands.

Les mer

For lite kontakt med norske studentar

Internasjonale studentar i Noreg er svært nøgde med utdanning og studiemiljø, men mange har lite kontakt med norske studentar.  Les mer

Norske studenter får forskningspraksis i Canada

En fersk norsk-kanadisk avtale legger til rette for at norske studenter på master- og ph.d.-nivå kan få praksisopphold i kanadiske bedrifter. Avtalen ble signert i Ottawa i dag. Les mer

Norsk skole vil redusere frafall

Når norske skoler samarbeider med europeiske kolleger, er ett tema viktigere enn andre: Å redusere frafall i skolen. Les mer

Nytt SIU-magasin for grunnopplæringen

SIU er ute med fersk utgave av SIU-magasinet for grunnopplæringen. Les mer