Finn nordiske og baltiske samarbeidspartnere

Har du ideer til et utdanningssamarbeid som kan få støtte under Nordplus-programmene? Reis til København og få kontakt med mulige partnerinstitusjoner.

Av: Andreas Kjeldsberg Pihl.

Publisert: 28.09.2016

Nordplus gir økonomisk støtte til mange ulike typer utdanningssamarbeid innenfor livslang læring til åtte nordiske og baltiske deltakerland. Søndag 20. til tirsdag 22. november 2016 inviterer Nordplus mulige søkere til et kontaktseminar der man kan finne partnere fra andre nordiske og baltiske land til fremtidige prosjektsøknader.

Seminaret vil støtte opp om initiativer knyttet til tre spesifikke tema: Integrasjon av flyktninger og innvandrere, nordisk språk og lærerutdanning. Andre ideer og tema vil også være velkomne. 

Alle potensielle søkere til Nordplus innenfor hele utdanningsområdet kan søke om å få være med på seminaret. Det er gratis å delta, og du kan få støtte til reisekostnader.

Søknadsfristen er 5. oktober 2016, og de som får reise vil få svar 21. oktober.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på http://contactseminar.dk

Informasjon om Nordplus finnes på www.nordplusonline.org

Voksnes læring (Foto: Eivind Senneset/SIU)

Nordplus gir støtte til utveksling, prosjekter og nettverksaktiviteter i Norden og Baltikum. (Ill.foto: Eivind Senneset/SIU)

Share |