Japan: Trekker studenter inn i «hot science»

– Studentutveksling og forskning bør gå hånd i hånd, for de løfter kvaliteten på hverandre. Vår erfaring er at studenter bringer internasjonalt forskningssamarbeid til et høyere nivå.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 09.06.2016

Det sa Wojciech Jacek Miloch under utdanningssesjonen på årets Japan-Norway Science and Innovation Week, som nylig ble arrangert i Tokyo.

Miloch er førsteamanuensis på Fysisk institutt,  Universitetet i Oslo. Han har fått midler fra Utforsk-programmet for å samarbeide med Kobe-universitetet i Japan. Mer om det snart.

Toshiaki Komatsu, Hideyuki Usui, Wojciech Jacek Miloch, Egil Pedersen, Masahiko Fujii og Bjørn Reidar Sørensen

Panelet på utdanningssesjonen (f.v.): Toshiaki Komatsu, Hideyuki Usui, Wojciech Jacek Miloch, Egil Pedersen, Masahiko Fujii og Bjørn Reidar Sørensen. (Alle foto: Runo Isaksen/SIU)

Utdanningssesjonen, som SIU hadde et spesielt ansvar for, ble ledet av Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering ved Universitetet i Bergen. Hun påpekte en trend på årets konferanse.

– Alle innledere nevner viktigheten av å trekke utdanning og studenter inn i internasjonalt forskningssamarbeid, og det er gledelig. Da blir neste spørsmål: Hvordan gjør vi dette i praksis?

Studenter deltar aktivt

Til å svare på dette, var blant andre UiOs Wojciech Jacek Miloch invitert inn. Men aller først åpnet statssekretær Bjørn Haugstad sesjonen.

– Dagens unge møter utfordringer som vi aldri før har sett. Utviklingen går fort og effektene er ukjente. I en slik situasjon trengs kunnskap. Derfor er det også avgjørende at studentene blir aktive deltakere i pågående og aktuell forskning, ikke bare passive mottakere av gammel kunnskap, sa statssekretæren. 

Han minnet også om at vår tids mest presserende utfordringer er globale, noe som i seg selv kaller på internasjonalt samarbeid.

Japan blir mer internasjonalt

– Internasjonalt samarbeid gir bredere perspektiver. Dagens studenter er framtidens forskere og politikere. De trenger å utvikle et globalt sinnelag, også derfor må vi inkludere dem i internasjonalt akademisk samarbeid, sa Haugstad.

IMG_2663_web

Universitetet i Oslo signerer MoU med Universitetet i Kobe. Dekanene Svein Stølen (UiO) og Hisashi Tamaki (Kobe) signerer. Stående til høyre: statssekretær Bjørn Haugstad; stående til venstre: ambassadør Erling Rimestad.

Han oppfordret til økt norsk utdanningssamarbeid med Japan, og fremhevet at Japan i løpet av de siste årene har utviklet en rekke utdanningspolitiske tiltak for å bli mer internasjonale.

– Ennå velger for få norske studenter å ta studie- eller praksisopphold i Japan. Det trengs mer studentutveksling og andre former for samarbeid innen høyere utdanning. Studenter har mye å bringe inn i forskningssamarbeid, og SIU har programmer som gir økonomisk støtte, sa Haugstad.

Han viste til internasjonale utdanningsprogrammer som INTPART, Utforsk og Nordområdeprogrammet.

Studenter publiserer artikler

“Involving students in research – success factors and challenges” var tittelen på innlegget som UiO-fysikeren Wojciech Jacek Miloch holdt sammen med sin japanske partner, professor Hideyuki Usui fra universitetet i Kobe.

Et hovedmål i samarbeidet er å finne ut mer om hva som skjer når raketter skytes opp og «kolliderer» med plasma i ionsfæren. Hva skjer med raketten og dens måleinstrumenter? Og hva skjer med plasmaet? Støtten fra Utforsk-programmet ga rom for blant annet to felles workshops i 2015.

– Målet var å involvere 20 studenter på workshopene, men interessen blant studentene var så stor at vi endte med å ta med 33. Å involvere studentene i vår pågående forskning er en grunnidé i Utforsk-samarbeidet. Denne modellen gir et veldig robust rammeverk, sa Miloch.

Mennesker i Tokyo

Japan-Norway Science and Innovation Week ble arrangert av SIU, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Den norske ambassaden i Japan. (Ill.foto: Runo Isaksen/SIU)

– Vi ville knytte studentene til «hot science» i forskningen, slik at de også kan publisere forskningsartikler. Vi har et langsiktig mål om mobilitet av studenter, ansatte og kunnskap, sa professor Hideyuki Usui.

Trenger en god partner

Hva er så suksessfaktorene for å knytte utdanning og studentmobilitet til forskning?

Ett tips fra de to forskerne, er å jobbe bevisst med gruppedynamikk og team-building første dag når studentene møtes. Et annet tips er at vanlig klasseromsundervisning ikke er nok: Jobb mest mulig hands on. Et tredje tips er å starte samarbeidet rolig, og bygge stein på stein.

– Vi har startet med å knytte studentmobilitet til workshopene. Sånn blir studentene bedre kjent, også. Våre studenter tar ikke kurs og studiepoeng ennå, først må vi være helt sikre på at kursene våre er likeverdige. I stedet deltar de i helt konkret og reell forskning, sa Miloch.

Han pekte på ytterligere et suksesskriterium, nemlig at felles faglige interesse må ligge i bunn for slikt internasjonalt samarbeid.

– For å lykkes, trenger du en god partner. Jeg vet at mange akademikere tror at internasjonalt utdanningssamarbeid er vanskelig og byråkratisk. Vår erfaring er helt omvendt. Og vi opplever at studentene bidrar til å løfte samarbeidet til et høyere nivå, sa Miloch.

Forankring er viktig

Og hva er utfordringene? Språk ble trukket frem av flere innledere. Japanske studenter og akademikere er generelt gode på å lese og skrive engelsk, mens muntlig kompetanse er mer varierende.

Semesterstrukturen er ulik i Japan og Norge, noe som krever ekstra planlegging og kreativitet. Studenters ønsker og prioriteringer kan være ulike. Japanske studenter ønsker gjerne kortere studie- eller praksisopphold utenlands, var Milochs erfaring.

Forankring av samarbeidet på ledelsesnivå er viktig, aller helst gjennom en MoU. Det er lettere å få gjennomført planlagte aktiviteter dersom MoU er på plass.

Først fire japanere til Norge

Hele kunnskapstriangelet ble diskutert på sesjonen, altså utdanning, forskning og innovasjon, og viktigheten av å koble disse tre størrelsene tettere sammen.

 

Toshiaki Komatsu

Toshiaki Komatsu har store ambisjoner for videre norsk-japansk samarbeid i krysningen mellom høyere utdanning og arbeids- og næringsliv.

En som jobber for å få til nettopp slike koblinger, er Toshiaki Komatsu: professor og talentutvikler ved Tokyo University of Marine Science and Technology
(TUMSAT).

Da japanske Mitsubishi i 2014 kjøpte opp det da norske oppdrettsselskapet Cermaq, så Komatsu straks muligheter for å få til norsk-japansk samarbeid. Foreløpig resultat?

Høsten 2016 kommer de fire første TUMSAT-studentene til Norge for å ha «internship», altså praksisopphold. Også Nord universitet er inne i samarbeidet. Men dette er bare starten, om Komatsu får det som han vil.

– Vi starter beskjedent med fire japanske studenter, men ønsker å bygge samarbeidet ut. Jeg vurderer flere norske universiteter og bedrifter. Og jeg ser etter muligheter for at norske studenter kan ha praksisopphold i bedrifter her i Japan, sa Komatsu, som selv har mange års erfaring fra japansk næringsliv.

Internship er noe helt annet

Han påpekte at selve begrepet «internship» betyr noe helt annet i Japan enn i Norge og Vesten forøvrig.

– Her i Japan er internship noe veldig kortvarig, kanskje bare én dag. Noe som bedrifter bruker i rekrutteringsarbeidet, for å sile kandidater. Studentene bruker det for å shoppe litt rundt og vurdere ulike arbeidsplasser, sa Komatsu.

– Så vi trenger å fortsette å jobbe med å bevisstgjøre japansk industri om at internship handler om læring i arbeidslivet mens studentene ennå er på universitetet, sa Komatsu.

Les også: Regjeringen vil styrke samarbeidet med Japan

Les også: La oss seile til Japan

Fakta

Årets utgave av Japan-Norway Science and Innovation Week ble arrangert 2. og 3. juni i Tokyo. Årets hovedtema var: Arktis. Konferansen samlet 230 deltakere fra norsk og japansk høyere utdanning, forskning og arbeidsliv. Rundt 100 av deltakere var fra Norge.

SIU hadde spesielt ansvar for en egen utdanningssesjon på konferansen, og som var godt besøkt. Sesjonen handlet om koblinger mellom utdanning, forskning og innovasjon.

Japan-Norway Arctic Science and Innovation Week 2016 ble arrangert av fire institusjoner i fellesskap: SIU, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Den norske ambassaden i Japan.

Share |