Lærer om global helse på norsk-amerikansk sommerskole

– Det er intenst, det er mye arbeid, sier amerikanske Thomas Hammett og smiler fornøyd. Sammen med norske Mari Sellevåg og et tjuetalls andre studenter er han på sommerskole i Bergen for å lære om hvordan de som fysioterapeuter kan være med på å løse store globale helseutfordringer.

Av: Andreas Kjeldsberg Pihl.

Publisert: 06.07.2016

Thomas Hammett og Mari Sellevåg (foto: Peter Klasson, SIU)

Thomas Hammett fra USA og Mari Sellevåg fra Norge bruker deler av ferien til å lære om hvordan fysioterapi kan brukes verden rundt. (Alle foto: Peter Klasson, SIU)

– Oppgaven vi jobber med har til tider vært overveldende, men på en god måte, for du går så dypt inn i alle scenariene som kan oppstå når du sender folk til et annet land, sier Hammett.

Til vanlig studerer han fysioterapi ved det anerkjente Duke University i Nord-Carolina. Akkurat nå er han oppslukt av gruppeoppgaven han skal løse sammen med Sellevåg og to andre studenter.

Sellevåg, som har ett år igjen av bachelor-studiet i Bergen, forklarer:

– Vi skal utvikle en kreativ idé for hvordan man kan gjøre helsefremmende arbeid i et land vi ikke vet noe om på forhånd. Vi ser på forholdene i det landet, og hva utfordringene er. Det kan være problemer som vi ikke tenker på en gang: Har de telefon? Har de strøm? Så lærer vi metoder for å sette oss inn i systemene og å nå frem til folk.

Bidrar med ulike perspektiver

Hammett innrømmer at det kan være utfordrende å gjøre gruppearbeid med studenter fra ulike land.

– Jeg har stor respekt for de norske studentene, som bruker et fremmedspråk og prøver å henge med på alt vi sier. Det må være vanskelig, for det går så raskt. Men jeg setter stor pris på de ulike perspektivene hver og en kan bidra med – de er så gode, og forskjellige fra mine. Jeg blir stadig overrasket.

Inspireres av tidligere deltakere

Foreleserne kommer fra USA, Canada og Norge, og de suppleres av tidligere kursdeltakere som selv har erfaring fra rehabiliteringsarbeid ulike steder i verden. To av dem har nylig jobbet med jordskjelvofre i Nepal, to andre har vært i Zimbabwe og arbeidet med idrett for fysisk funksjonshemmede.

– Presentasjonene deres er veldig inspirerende og gjør temaet mye mer levende. Disse menneskene har faktisk reist og vært på bakken i samfunn som virkelig trengte hjelp, sier Hammett.

Sommerskolen, som i år arrangeres for fjerde gang, er et samarbeid mellom Duke University og Høgskolen i Bergen (HiB). Den inngår i et prosjekt støttet av SIU gjennom partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika.

Langvarig samarbeid

– Etableringen og utviklingen av sommerskolen har vært et av hovedelementene, men prosjektet omfatter også utvekslingsopphold både for studenter og ansatte, sier førsteamanuensis Kjersti Wilhelmsen ved HiB, som koordinerer prosjektet fra norsk side. Hun forteller at samarbeidet mellom Duke og HiB strekker seg mer enn ti år tilbake i tid. Samarbeidspartnerne kan vise til flere positive ringvirkninger, og søknader om ytterligere prosjektmidler er allerede sendt.

Mike Landry og Kjersti Wilhelmsen (foto: Peter Klasson)

Mike Landry fra Duke University og Kjersti Wilhelmsen fra Høgskolen i Bergen fremhever nettverksbygging og det sosiale som en viktig del av kurset.

Mike Landry er førsteamanuensis ved Duke og leder kurset i Bergen denne sommeren. Han understreker at global helse ikke bare handler om hvordan vi arbeider med helseproblemer i land langt borte.

– Vi hadde for eksempel en god diskusjon her i går om flyktningehelse i Norge, så begrepet «global» dekker hele spekteret fra det lokale til verdenssamfunnet. Her styrker vi studentenes ferdigheter og kompetanse til å utøve sitt yrke i en verden som utvikler seg, sier Landry. Han peker på at en stor del av byrdene som følger av sykdommer og uførhet i verden i dag, kunne vært redusert ved hjelp av rehabilitering.

Nettverksbygging står sentralt

Emma Stokes (foto: Peter Klasson)

Emma Stokes i verdensorganisasjonen for fysioterapeuter sier prosjektet har hatt store positive ringvirkninger.

Både Wilhelmsen og Landry trekker frem byggingen av nettverk som en viktig del av utbyttet studentene får av kurset. De får støtte av Emma Stokes, som er president i verdensorganisasjonen for fysioterapeuter (WCPT) og førsteamanuensis ved Trinity College i Dublin. Hun har vært til stede på alle sommerskolene og selv sendt studenter til en av dem.

– Mange studenter vet ikke hvordan de kommer i gang med fysioterapi og global helse, hva det innebærer og hvordan de i det hele tatt kan finne ut om dette er et felt de ønsker å jobbe på. På sommerskolen får de møte ikke bare fysioterapistudenter fra andre land, men også forelesere og tidligere deltakere som har arbeidet ulike steder i verden, sier Stokes.

– Kurset gir studentene et unikt innblikk i mulighetene og utfordringene de kan møte hvis de skal jobbe i områder der behovet for fysioterapi er stort. De får en større forståelse for den kulturelle kompleksiteten i det å arbeide med helsetjenester i andre deler av verden.

Alle fagfelt kan få støtte

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika støtter samarbeid av høy kvalitet mellom institusjoner i Norge, USA og Canada. Sentrale mål er økt samarbeid, økt kobling mellom forskning og utdanning, økt samarbeid med arbeids- og næringsliv og økt studentmobilitet. Programmet støtter i hovedsak langsiktige fireårige prosjekter som det mellom HiB og Duke, men også toårige prosjekter kan få støtte.

Share |