Møter eldrebølgen gjennom teknologi

Helse­ og sosialfagstudenter fra Canada, Norge og USA har samarbeidet over nettet for å lære om hvordan andre land organiserer eldreomsorg.

Av: Frøy Katrine Myrhol.

Publisert: 24.02.2016

I 2025 vil 28,5 prosent av befolkningen i Norge være 60 eller eldre, ifølge tall fra FN. Canada og USA følger like bak med 27,9 og 24,8 prosent. Dette har konsekvenser for samfunnets evne til å gi eldre pasienter gode nok helse- og sosialtjenester, som igjen krever utvikling av nye metoder.

I et nettbasert prosjekt støttet gjennom Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika har derfor helse­ og sosialfagstudenter fra University of Rhode Island i USA (URI), Dalhousie University i Canada (Dal) og Høgskolen i Bergen (HiB) utvekslet erfaringer og kunnskaper om helsevesenets eldreomsorg i de ulike landene.

– Den aldrende befolkningen er en global utfordring. Den beste måten å forstå hvordan organiseringen av helse- og velferdstjenester påvirker pleie av eldre, er å se hvordan det gjøres i andre land. Studentene må derfor få internasjonal erfaring, og lære om andre lands systemer før de går ut i arbeidslivet, sier professor Philip Clark på URI.

Bilde av de tre deltakerne

Kombinasjonen av undervisning på nettet og et fysisk møte har vært viktig for at prosjektet har lykkes, mener partnerne. F. v. Lori Weeks, Philip Clark og Graziella Van den Bergh. Foto: Frøy Katrine Myrhol

Bruker teknologi i samarbeidet

Mesteparten av undervisningen i prosjektet «Gerontology Across the Professions and the Atlantic» skjedde gjennom en undervisningsplattform. På slutten av studiet møttes alle studentene en uke i Bergen.

– Målet med å bruke teknologien har vært å redusere skillet mellom studenter som kan reise på utveksling, og de som ikke har mulighet, men som ønsker internasjonal erfaring i utdanningen sin. Verden er på vei mot at med mindre en student har internasjonal erfaring, er man ikke ordentlig utdannet, sier Clark.

Studentene har lest tekster om eldre-omsorg og helse- og sosialpolitikk i de ulike landene, og diskutert problemstillinger via undervisningsplattformen. På nettet har de også hatt gruppearbeid på tvers av land og profesjoner med caseoppgaver.

Temaene har vært blant annet demens og pleie av beboere på sykehjem. Studentene har også brukt Facebook, Google Drive og Skype.

Endringsagenter på jobb

Tverrfaglig samarbeid er essensielt i de fleste lands eldreomsorg, selv om organiseringen er forskjellig. Studentene blir derfor rekruttert fra forskjellige profesjoner som sykepleie, fysioterapi, odontologi, farmasi, folkehelse eller sosionomfag.

– Siden eldre pasienter ofte har komplekse og kroniske helseutfordringer, er det viktig at studentene forstår perspektivet til andre helsearbeidere, og lærer hvordan de kan jobbe sammen for å løse problemer. Ved å få denne erfaringen før de går ut i jobb, kan de være endringsagenter på arbeidsplassen sin, sier førsteamanuensis Lori Weeks fra Dal i Canada.

Violet Mammba er tidligere masterstudent i samfunnsarbeid på HiB, og samarbeidet med tre andre studenter fra USA og Canada om en caseoppgave.

– Det er første gang jeg har tatt et nettbasert kurs, og det var både spennende og utfordrende å kommunisere med hverandre. All informasjonen du trengte fantes på undervisningsplattformen, og du kunne lese tekster, svare på spørsmål og se hva andre kommenterte. I tillegg sendte vi mail, og diskuterte gruppearbeidet vårt via Skype, sier Mammba.

Imponert over norsk hjemmebasert omsorg

GAPA students_web

På slutten av studiet møttes alle studentene i Bergen. – De kanadiske studentene var imponert over mengden og kvaliteten på hjemmebasert omsorg til eldre i Norge fremfor i Canada, sier Lori Weeks (t.h.). Foto: Privat

Under møtet i Bergen besøkte studentene blant annet flere sykehjem, og fikk fore-drag av norsk helsepersonell, politikere samt forskere om tema som velferds-teknologi eller rehabilitering. Studentene presenterte også gruppe arbeidet de hadde samarbeidet om via nettet.

Lori Weeks forteller at flere av studentene hadde eureka-øyeblikk under besøket, særlig da de fikk se hvordan hjemmesykepleie i Norge er organisert. Når det gjelder privatisering ligger det kanadiske helsesystemet et sted mellom det norske og amerikanske.

– De kanadiske studentene var imponert over mengden og kvaliteten på hjemmebasert omsorg til eldre i Norge fremfor i Canada, og at det er kommunene som har ansvar for langtidspleie. Når du vokser opp med en type system, tror du det må være slik. Men gjennom internasjonal erfaring får du muligheten til å sammenligne andre lands systemer med ditt eget, og innser at endring er mulig, sier Weeks.

Violet Mammba forteller at de utenlandske studentene også var overrasket over hvor mye bedre sykehjemmene var i Norge enn i Canada og USA, blant annet når det gjaldt utstyr.

– Samtidig lærte vi at på amerikanske sykehjem samarbeider både sosionomer og psykologer sammen med sykepleierne. De er med og vurderer pasientene, ikke bare om den medisinske tilstanden, men også for eksempel ensomhet. Slik er det ikke på norske sykehjem, sier hun.

Grupper av nordamerikanske og norske studenter samarbeider nå om to vitenskapelige artikler sammen. Den ene handler om hjemme syke-pleien, og baserer seg på studentenes observasjoner og sammenligning av tjenester.

Gerontology Across the Professions and the Atlantic

  • Studiet varte i 17 uker
  • Undervisningen skjedde gjennom undervisningsplattformen Sakai
  • Studiet var på master- og doktorgradsnivå
  • Det første kullet besto av 11 studenter fra Canada, USA og Norge, samt en fra Tanzania, og fra ulike profesjoner
  • Støttet gjennom Nord-Amerika-programmet, som administreres av SIU

God modell

Partnerne mener at kombinasjonen av undervisning på nettet og et fysisk møte har vært viktig for at prosjektet har lykkes.

– Jeg mener at dette var en god modell for studiet, fordi det hadde det beste av to verdener. Gjennom undervisningsplattformen lærte vi hverandre å kjenne på forhånd, og det gjorde møtet i Bergen lettere, sier Weeks.

Førsteamanuensis Graziella Van den Bergh fra HiB mener at studentene fikk utdypet det de hadde lært gjennom lesing, gruppearbeid og diskusjoner på nettet under møtet.

– Via Sakai fikk de for eksempel se videoer om hverdagsrehabilitering, som har som mål å gjøre eldre voksne bedre i stand til å klare seg selv hjemme. Da studentene fikk være med og besøke norske sykehjem fikk de også snakke med ansatte og se arbeidet med egne øyne, som gjør at de bedre forstår det de har lest, sier Van den Bergh.

Share |