Nå kan flere søke midler til internasjonale partnerskap

INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning) utvider målgruppen i årets utlysning. Det betyr at flere miljøer kan søke midler til samarbeid med internasjonale partnere.

Av: Runo Isaksen og Geir Aas.

Publisert: 09.03.2016

INTPART_web

SIUs og Forskningsrådets program for internasjonale partnerskap med prioriterte samarbeidsland utenfor Europa lyser ut i overkant av 80 millioner kroner.

Søknadsfristen er 25. mai i år.

INTPART-utlysningen finner du her.

– Vi er glade for å kunne presentere INTPART også i 2016. Ordningen er stort sett uforandret sammenlignet med den første utlysningen i 2015, men da kunne bare miljøer med støtte fra Forskningsrådets senter-ordninger søke. Hensikten med det var å komme raskt i gang med de første prosjektene. I år åpner vi opp for søknader fra flere kvalifiserte miljøer og ser frem til å motta gode søknader, sier programkoordinator for INTPART i Forskningsrådet, Merethe Sandberg Moe

INTPART-ordningen blir presentert på SIU sine Informasjonsmøter om partnerskapsprogram 2016 ved UiT, NTNU, UiO og UiB i løpet av uke 14.  Representanter fra både Forskningsrådet og SIU vil være tilstede på infomøtene. Mer informasjon om disse finnes på SIU sine nettsider.

– INTPART er et sentralt virkemiddel for å koble forskning og utdanning i internasjonalt samarbeid. Vi ser frem til flere gode samarbeidsprosjekter som også inkluderer samarbeid med arbeid- og næringsliv og innovasjonsrettete aktiviteter, sier Torill Iversen Wanvik programkoordinator, for INTPART i SIU.

Les også: Store midlar til internasjonalt utdanningssamarbeid.

Fakta

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART) skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljø og institusjoner i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Share |