Statoil gir stipend og praksis til brasilianske studenter

Norske universiteter og høyskoler tok i fjor høst inn rundt 200 brasilianske studenter gjennom Brasils store stipendprogram Science without Borders (SwB). Statoil har finansiert stipendet til 100 av dem, i tillegg til å stille 40 praksisplasser til disposisjon.

Av: Kjersti Mokleiv Brown.

Publisert: 28.01.2015

REKRUTTERING: Fabiano Garcia Lobato (i midten) er sjef for Statoils forskningssenter i Rio de Janeiro. Her i samtale med brasilianske SwB-studenter under et velkomstarrangement ved NTNU i september i fjor.  Foto: Lise Clausen Hjelle/Statoil

REKRUTTERING: Fabiano Garcia Lobato (i midten) er sjef for Statoils forskningssenter i Rio de Janeiro. Her i samtale med brasilianske SwB-studenter under et velkomstarrangement ved NTNU i september i fjor. Foto: Lise Clausen Hjelle/Statoil

Olje- og gasselskaper som opererer på brasiliansk sokkel er forpliktet til å investere én prosent av overskuddet fra sin virksomhet i Brasil i brasiliansk forskning og utdanning. Statoils stipendfinansiering  av SwB-studenter er én måte å gjøre dette på.

Ifølge Henriette Undrum, visepresident i Statoils avdeling for forskning, teknologiutvikling og innovasjon, er dette en vinn-vinn-situasjon for Norge og Brasil.

– For oss er dette et langsiktig rekrutteringstiltak. Brasil er et land der vi ser for oss å gjøre forretninger i lang tid fremover, og vi ønsker å knytte til oss gode teknologer og ingeniører med relevant kulturforståelse, sier Undrum.

SwB tilbyr økonomisk støtte til brasilianske studenter innen naturfag, teknologi og helsefag. I utvelgelsen av de 100 studentene som Statoil finansierer, har de prioritert studenter som tar petroleumsrelaterte fag. Statoil vil også stille 40 praksisplasser til disposisjon sommeren 2015, som de 100 utvalgte studentene kan søke på. Praksisplassene vil være knyttet til forskjellige prosjekter ved Statoils forskningsavdelinger i Bergen, Oslo og Trondheim.

Håper flere norske bedrifter gjør som Statoil

KAN FÅ PRAKSIS I STATOIL: Rundt 50 brasilianske SwB-studenter var samlet ved NTNU i fjor. Foto: Lise Clausen Hjelle/Statoil

KAN FÅ PRAKSIS I STATOIL: Rundt 50 brasilianske SwB-studenter var samlet ved NTNU i fjor. Foto: Lise Clausen Hjelle/Statoil

Direktør i SIU, Alf Rasmussen, mener Statoils initiativ er et godt og etterlengtet eksempel på tett samarbeid mellom næringsliv og høyere utdanning.

 – Når brasilianske studenter får arbeidserfaring mens de studerer i Norge, bidrar dette til å gjøre utdanningen deres mer attraktiv og relevant. Arbeidspraksis som en del av utenlandsstudier er noe vi ønsker mer av, også i Norge, sier han.

Rasmussen oppfordrer andre norske selskaper og bedrifter til å følge Statoils eksempel og se verdien av å tilby praksisplasser til internasjonale studenter i Norge.

Utdanningssamarbeid med Brasil

  • Brasil er et høyt prioritert samarbeidsland for Norge. Landet har en rekke av de beste universitetene i Latin-Amerika, og satser på økt internasjonalisering av høyere utdanning.
  • Med Science without Borders-stipend kan brasilianske studenter (inkl. postdoc) søke opptak til norske institusjoner. 65 brasilianske studenter ble tatt opp i Norge i 2013/2014, 199 ble tatt i 2014/2015.
  • Statoils stipendfinansiering går ikke direkte til SwB-studentene, men til organisasjonen CAPES. De 200 studentene i Norge dette studieåret mottar dermed like stort stipend, selv om halvparten av dem er finansiert av Statoil.
  • SIU er nasjonalt kontaktpunkt for Science without Borders i Norge.

Les mer om utdanningssamarbeid mellom Norge og Brasil

Lik SIU på Facebook

Lik SIU på Facebook

Share |