Tar klasserommet ut på viddene

Storslåtte fjell, vidstrakte vidder med vandrende moskus, lærelystne elever og engasjerte studenter. Alt dette og mer til da Universitetet i Bergen arrangerte ACDC-sommerskole på Dovre sammen med sine nordamerikanske partnere.

Av: Linda Petrine Rutledal.

Publisert: 19.10.2012

Kerim Nisancioglu og elever

Klimaforsker Kerim Nisancioglu forklarer elever fra Støren videregående skole om utbredelsen av isbreer rundt Snøhetta (Foto: Linda Rutledal, SIU)

ACDC står i denne sammenhengen for Advanced Climate Dynamics Course, altså kurs i avansert klimadynamikk.

Landskap og klima var tema da det SIU-støttede samarbeidsprosjektet mellom Universitetet i Bergen, Bjerknes senter for klimaforskning, University of Washington og MIT arrangerte sin fjerde sommerskole . I alt 26 studenter, de fleste på ph.d.-nivå, og 14 forelesere fra alle verdenshjørner var samlet på Snøheim turisthytte på Dovre to uker i september.

Harde studier

Området rundt Snøhetta er perfekt for å studere sammenhengen mellom geologi, meteorologi og klima. I løpet av to uker får studentene en kombinasjon av forelesninger og feltarbeid, knallharde studier og sosiale fjellturer.

Student Xiaojuan Lia fra University of Washington i USA forteller at studentene lærer mye, men at de også må bidra til læringen.

– Studentene skal presentere korte sammendrag av gårsdagens forelesninger hver morgen. Da kommer det frem om du har forstått innholdet, forteller Xiaojuan Lia.

Lærer mye

Thomas Spengler

Meteorolog Thomas Spengler forklarer skydannelsen ved Snøhetta for elever fra Støren videregående skole (Foto: Kerim Nisancioglu, UiB)

Professor og klimaforsker David Battisti fra University of Washington er ikke i tvil om at sommerskolen er verdifull for både studentene og foreleserne.

– Å samles her på Dovre gir forskere, forelesere og studenter en unik mulighet til å komme sammen og fordype oss i fag. VI lærer mye, både vi forskere og studentene, og vi knytter bånd som vil vare gjennom hele karrieren, sier David Battisti.

De lokale forholdene bidrar også til at studentene blir kjent med hverandre.

– Vi bor på denne hytten i to uker, uten tv eller internett. Da blir man godt kjent etter hvert, sier Karen McKinnon fra Harvard University.
Sommerskolen er primært for studenter fra de fire samarbeidsinstitusjonene, men er også åpen for studenter fra andre institusjoner innen samme fagfelt. I år kom de inn over 70 søknader til skolen, hvorav 26 fikk delta.

Formidler til elever

I tillegg til presentasjoner for hverandre har studentene fått anledning til å teste ut formidlingsevnene på en annen målgruppe: elever i videregående skole.

En del av programmet for sommerskolen er å lage en rundløype med informasjonsposter (turspor) med fokus på vær, klima og geologi som er relevant for området.

– Formidling er en viktig del av sommerskolen. Under sommerskolen i Lyngen i Troms i 2010 tok vi studentene med oss inn i klasserommene på de lokale skolene. Nå henter vi klasserommet hit, sier klimaforsker Kerim Nisancioglu fra Universitetet i Bergen.

En førsteklasse fra Støren videregående skole har kommet opp til Snøheim for å prøve ut tursporene som en del av et naturfagopplegg. Sommerskolestudenter leder hver av elevgruppene fra Snøheim opp mot Snøhettamassivet, og de stopper med jevne mellomrom for presentasjoner av den lokale geologien. Informasjonen har studentene skrevet selv.

Fakta

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika gir støtte til faglig fundert samarbeid med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA. Alle midler i programmet ble tildelt i 2012, og det planlegges ingen nye utlysninger. Partnerskapsprogrammet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og administreres av SIU.

Prosjektmidler skal bidra til å etablere og videreutvikle institusjonelle partnerskap mellom norske og nordamerikanske institusjoner, samt å øke mobilitet av studenter og akademikere mellom Norge og Nord-Amerika. Neste utlysning av prosjektmidler kommer i mars 2013.

– Det er en utfordring å gjøre det faglige stoffet enkelt nok til at det blir forståelig for elevene. Men det er viktig å kunne snakke om faget med andre enn medstudentene og foreleserne, sier Xiaojuan Lia, som på engelsk forsøkte å formidle fenomenet permafrostringer til elevene.

Lager QR-løype

– Planen er å gjøre denne rundløypen permanent, slik at folk kan vandre rundt her og kan hente informasjon om de ulike postene ved å bruke QR-koder og en nettside med kartreferanser. Vi har innledet et samarbeid med turnettsiden ut.no, og læringssenteret ved Universitetet i Bergen er også involvert, sier Kerim Nascaiglo.

– Målet er at det skal være tilgjengelig for alle skoleklasser og andre som kommer opp hit.

Samarbeidsprosjektet har hatt støtte i partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika siden 2008. Prosjektperioden med finansiering fra SIU tar slutt i 2012, men sommerskolene i ACDC vil fortsette i årene fremover. Neste år skal en ny gruppe studenter samles i Lofoten.

Share |