USA vil sende flere studenter til Norge

USA vil doble antallet amerikanske studenter som studerer i utlandet. Norge er et av landene de ønsker å sende dem til.

Av: Frøy Katrine Myrhol.

Publisert: 26.05.2014

Flere amerikanske institusjoner skal særlig jobbe med å sende sine studenter til Norge. Foto:Paul Sigve Amundsen/SIU

Flere amerikanske institusjoner skal særlig jobbe med å sende sine studenter til Norge. Foto:Paul Sigve Amundsen/SIU

I dag studerer bare 300.000 amerikanske studenter utenlands, som er mindre enn ti prosent av studentmassen.

SIUs amerikanske søsterkontor, Institute of International Education (IIE), har derfor tatt initiativ til å doble antallet utenlandsstudenter til 600.000 innen 2019.

Dette skjer gjennom IIEs nye tiltak Generation Study Abroad (GSA), hvor Norge har fått tilbud om å delta som internasjonal partner.  

Norge satser på USA

USA er et av Norges satsningsland innen utdanning, og gjennom KDs strategi for Nord-Amerika (2012-2015) har Norge satt seg mål om å øke utdanningssamarbeid og studentmobilitet med landet.

Avdelingsdirektør Gro Tjore på SIU synes derfor initiativet fra USA er veldig positivt.  

– Det er ikke alle land som blir spurt om å delta, så vi ser på invitasjonen som en anerkjennelse av norsk utdanning og norske institusjoner. SIU har lenge jobbet strategisk for mer utdanningssamarbeid med USA sammen med IIE, og dette betyr at de har lagt merke til Norges interesse, sier hun.

– Vi ser på invitasjonen som en anerkjennelse av norsk utdanning og norske institusjoner, sier avdelingsdirektør på SIU, Gro Tjore.

– Vi ser på invitasjonen som en anerkjennelse av norsk utdanning og norske institusjoner, sier avdelingsdirektør på SIU, Gro Tjore.

Rundt 200 amerikanske institusjoner har så langt meldt interesse for å delta i GSA, og det er langt flere enn det som var målet i utgangspunktet.

IIE og SIU håper at rundt ti institusjoner særlig vil jobbe med å sende studenter til Norge. Det er enda for tidlig å si hvilke, siden søknadsfristen er til høsten.

Delegasjon til Norge

Noe av årsaken til at Norge er et attraktivt sted å sende amerikanske studenter, er vår ekspertise innen fagområdene energi og miljø.

– Dette skal være en knagg å henge samarbeidet på i starten, men det er også åpent for flere fagområder, sier rådgiver Linda Rutledal ved SIU.

Initiativet innebærer at Norge går inn i IIEs International Academic Partnership Program (IAPP). Det skal også etableres en egen IAPP Norge, hvor de amerikanske institusjonene som ønsker mer samarbeid med Norge skal delta.

De skal lære om samarbeid med Norge, og være med i en delegasjon som kommer hit i mai 2015.  I løpet av en uke skal de besøke institusjoner, forskningsmiljøer og næringsliv i tre norske byer.

Generation Study Abroad

Andre land som deltar i Generation Study Abroad er Storbritannia, Tyskland, Israel, Japan, Kina og Spania. Flere vil antagelig komme til.

IIE vil opprette en stipendordning for de amerikanske studentene som ikke har økonomiske vilkår for å reise.

Skal finne norske institusjoner

SIU starter nå arbeidet med å informere om initiativet til norsk utdanningssektor, og finne ut hvilke norske institusjoner som er interesserte. Initiativet skal i første omgang annonseres under den internasjonale studiemessen NAFSA i San Diego 28. mai.

– Vi vil ha dialog med sektoren om hvordan vi kan legge til rette for den norske deltakelsen i initiativet, og vil komme tilbake med mer informasjon etterhvert, sier Rutledal.

Foreløpig er IIEs målsetning å sende studenter fra USA til Norge, men Rutledal forteller at det gjennom samarbeidene også kan bli aktuelt å sende norske studenter til de amerikanske institusjonene.

Share |