Læretid i utlandet gjør yrkesfagene mer attraktive

I Irland, Portugal, Hellas og Danmark blir lærlinger fra Troms kjent med andre arbeidsforhold, metoder og holdninger til faget enn de er vant med hjemmefra.

Av: Andreas Kjeldsberg Pihl.

Publisert: 02.12.2016

To bilder som viser helsearbeidere på hjemmebesøk

HJEMMETJENESTE: På Kreta får helsearbeiderlærlinger fra Troms oppleve en annerledes arbeidshverdag. (Foto: KomOpp)

– Det å forlate trygge rammer og bryne seg selv gjør veldig mye positivt for ungdommen og mestringsopplevelsen de har, mener May-Tove Grytnes.

Hun er daglig leder i KomOpp, opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms, som de siste årene har sendt noen titalls lærlinger på utenlandsopphold finansiert gjennom Erasmus+.

– De får se en annen virkelighet og reflektere over andre måter å bruke faget på. De får oppleve å måtte stå i det på en annen måte enn vi har lært dem opp til, og tåle den faglige ulikheten, sier Grytnes.

Lærerike forskjeller

Hun forteller om IKT-lærlinger som får oppleve lengre arbeidsdager og en annen arbeidsmoral. Om helsearbeiderlærlinger som har sett «brutale ting» sammenlignet med norske forhold: institusjoner med dårligere utstyr og flere pasienter per ansatt enn de er vant til. Og om barne- og ungdomsarbeiderlærlinger som må forholde seg til andre normer for barneoppdragelse, andre syn på bruken av disiplin og sanksjoner.

– Det kan være tøft for dem, men også veldig lærerikt. Vi har møtt lærlingene underveis i oppholdet og bedt dem reflektere over disse forskjellene: Er våre egne metoder alltid bedre? Eller kan vi lære noe av de andre som vi kan ta med oss hjem?

Styrket selvtillit

Grytnes sier hun har sett en fantastisk personlig utvikling hos ungdommene som har reist ut, og forteller om flere som er kommet hjem med styrket tro på seg selv og på sine fagkunnskaper.

– En av lærlingene som var i Irland, fikk etter læretiden jobb som aktivitetsleder i et reiseselskap. Hun sier hun aldri hadde tatt steget med å søke en slik jobb uten erfaringen fra utenlandsoppholdet, forteller Grytnes.

Etter en vellykket start i 2014, da ni lærlinger reiste til Irland, er tilbudet utvidet til flere land og fagretninger. Lærlinger innen IKT-service får fortsatt reise til Irland, lærlinger i barne- og ungdomsarbeid kan reise til Irland eller Portugal, helsearbeiderlærlinger kan få opphold i Portugal eller på Kreta – og til våren starter et nytt tilbud: hospitering på ambulansetjenesten i København.

Gulrot for elever i tvil

KomOpp sender lærlingene ut i løpet av det første læreåret. Lengden på utenlandsoppholdene varierer fra seks uker til tre måneder, avhengig av lærlingenes egne ønsker.

Tanken bak prosjektet er at tilbudet om å ta deler av læretiden i et annet land kan bidra til å gjøre yrkesfagene mer attraktive og få flere til å fullføre. En gulrot for elever i tvil, som Grytnes sier det. Og utviklingen er positiv – antall lærlinger stiger, og antallet som ønsker å dra på utenlandsopphold øker år for år.

– Til nå har vi kunnet sende alle som har søkt, og vi satser på å kunne fortsette med det, sier Grytnes. Hun har dessuten ambisjoner om å utvide ordningen til å favne flere elevgrupper, som vekslingselever og lærekandidater, og å få med de andre opplæringskontorene i fylket.

En bonus for veiledere

Også veilederne hos de norske arbeidsgiverne får tilbud om å reise ut, både for å følge opp lærlingene underveis i oppholdet og for selv å få et innblikk i arbeidshverdagen til kolleger i andre land. Dette gir verdifullt faglig påfyll samtidig som det har et element av belønning til de som påtar seg den ekstra oppgaven det er å være veileder.

Den viktigste lærdommen for KomOpp har vært at de må sørge for tydelige avtaler både med lærlingene og med organisasjonene i mottakerlandene, forteller Grytnes.

– Vi må planlegge enda bedre, være klare på hvilke forventninger vi har til hva lærlingene skal gjøre og lære under oppholdet. Avtalene skal ikke være kompliserte, men de må være skriftlige og med konkrete mål.

Utveksling for elever og lærlinger

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte slik at elever og lærlinger kan ta deler av utdanningen i utlandet.

Søknadsfrist

2. februar 2017 kl. 12.00

Mer informasjon

Søkerseminarer

Erasmus+ mobilitet for grunnopplæringen

Oslo, 3. januar 2017

Informasjon og påmelding

Erasmus+ strategiske partnerskap

Oslo, 26. januar 2017

Informasjon og påmelding


Share |