Laptop tastatur

Pressemeldinger

Under finner du den siste pressemeldingen fra SIU. I menyen til høyre finner du tidligere pressemeldinger.

18.12.2015

Pressemelding

Ny liste for tilleggsstipend for studium i utlandet

Tilleggsstipendet dekker studieavgifter til utvalde kvalitetsinstitusjonar der studieavgiftene er særleg høge. Frå studieåret 2016-2017 er kvalitetskriteria endra for kva for institusjonar som er godkjende for tilleggsstipend.

– Målet har vore å lage ei eintydig liste. Den nye lista bygger på to anerkjente, internasjonale rangeringar av forskingsuniversitet frå heile verda: Times Higher Education og  Academic Ranking of World Universities, også kalla  Shanghai-lista, seier Ragnhild Tungesvik, avdelingsdirektør på SIU.

Kunnskapsdepartementet har, saman med SIU, brukt plassering i dei to listene til å rekne ut ein samla score for institusjonane. Forskingsbaserte breiddeuniversitet dominerer lista.

– Den gamle lista bygde på nasjonale rangeringar, og blei oppdatert berre kvart tredje år. Det er ei klar forbetring når vi no får ei liste som blir oppdatert kvart år, seier Tungesvik.

Ei anna viktig endring, er at lista ikkje lenger er avgrensa til universitet frå USA, Storbritannia, Australia og Canada.

Omlegginga inneber at nokre nye universitet kjem inn på lista, mens andre fell ut. Endringa er størst når det gjeld Storbritannia, kor fem nye universitet kjem inn, mens ni frå den gamle lista går ut.

Fakta:

  • Tilleggsstipendet dekker studieavgifter til utvalde kvalitetsinstitusjonar i land utanfor Norden,  kor studieavgiftene er over 120.000 kroner for eit studieår.
  • Tilleggsstipendet er på maksimum 65.000 kroner.
  • I alt 119 institusjonar har fått plass på den nye lista. Ordninga gjeld ikkje Norden.
  • Ordninga gjeld både studentar som tar ein heil grad og studentar som tar deler av graden utanlands.

For mer informasjon, kontakt:

Avdelingsdirektør på SIU, Ragnhild Tungesvik: ragnhild.tungesvik@siu.no / 950 25 153

Tidligere pressemeldinger

10.12.2015: Stadig fleire europiske studentar vel Noreg

02.12.2015: Frankrike skal utdanne flere norske ingeniører

21.11.2015: Kronprins Haakon markerte videre Brasil-satsning

13.11.2015: Harald Nybølet er ny direktør i SIU

05.11.2015: Internasjonaliseringkonferansen for grunnopplæringen - IKG

28.08.2015: Færre studenter drar på utveksling til utlandet

04.08.2015: Færre doktorgradskandidater fra utlandet

04.03.2015: HiOA vant Den europeiske språkprisen

27.02.2015: Flere europeiske studenter til Norge

29.01.2015: Statoil gir stipend og praksis til brasilianske studenter

08.10.2014:Vil utvikle verdensledende fagmiljø

20.05.2014: Erasmus+ lanseres i Operaen

07.03.2014:Røe Isaksen varsler tydeligere strategi for utdanningssamarbeid

27.02.2014: Internasjonaliseringskonferansen 2014

30.01.2014: Norske studenter vil studere på engelsk

31.10.2013: Nye muligheter for europeisk samarbeid

13.09.2013: Kanadiske utdanningsinstitusjonar i Bergen

26.02.13: Internasjonaliseringskonferansen 2013

28.01.13: Huseby kompetansesenter fikk Comenius-prisen

09.01.13: Flere elever og studenter reiser utenlands

03.10.12: Norske Erasmus-studenter mister ikke stipend dette studieåret

28.09.12: Norsk bibliotek fikk europeisk språkpris

07.03.12: Nasjonal konferanse om internasjonalisering

25.01.12: Mer motiverte elever og lærere

10.05.11: Verden inn i skolen

19.01.11: Ny direktør tilsatt ved Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)

02.11.10: Unge forskere vil ut i verden

01.11.10: Internasjonalisering kan hindre fråfall

15.10.10: Den europeiske språkprisen 2010

21.06.10: Rekordmange norske studenter til Europa

26.04.10: Kjærlighet - og ikke penger

12.04.10: Gavepakken Erasmus


SIUs publikasjoner


Nyttige lenker


SIUs nettsteder

Study in Norway

Studer i utlandet

Nordplusonline (eies av Nordisk ministerråd)


Følg SIU på Twitter


Share |