Barn i grunnskolen som maler

Grunnskole og barnehage

Norske skoler og barnehager har i økende grad en internasjonal og flerkulturell orientering. Støtte til internasjonaliseringstiltak gis gjennom en rekke ulike programmer og ordninger.

Fornøyde utvekslingselever

Ni av ti norske utvekslingselever ville anbefalt andre å ta et skoleår i utlandet, viser en ny undersøkelse.

Publisert: 29.09.2016