Elever med kursleder i klasserommet

Pestalozzi - Europarådets kurstilbud

Er du lærer eller lærerutdanner og ønsker mer kunnskap om og ferdigheter i demokrati, medborgerskap og menneskerettigheter? Pestalozzikurs gir deg kunnskap, kontakter og inspirasjon.

Europeisk kurs gav ny innsikt

 – Dette er første gangen jeg deltar på et Pestalozzikurs, men ikke den siste, sier inspektør ved Odda vide...

Publisert: 05.10.2016

Pestalozzikurs: Demokrati og menneskerettigheter

Pestalozzikursene er etterutdanningstilbud administrert av Europarådet, rettet mot grunn- og videregående opplæring og læreropplæring. 

Pestalozzikurs varer vanligvis fra tre til fem dager og arrangeres over hele Europa. Kursene knytter tema innenfor menneskerettigheter, demokrati, toleranse, rettsstaten og fredelig konfliktløsning til den daglige undervisningspraksisen. Som kursdeltaker får du idéer, undervisningsmateriell og kontakter med kolleger fra andre europeiske land. Samtidig får du mer kunnskap om Europarådets satsing på utdanning.

Dersom du får tildelt plass på et Pestalozzikurs får du dekket reiseutgifter i tillegg til kost og losji. Les mer om deltakelse på Pestalozzi-kurs her.

Informasjon om kommende kurs finner du nederst på denne siden. Du finner også mer informasjon om Pestalozzi-kursene i Europarådets kurskatalog.

Hvem kan delta?

I tillegg til lærere på alle skoletrinn kan også følgende yrkesgrupper være i målgruppen til enkelte kurs:

 * Skoleansatte (skoleledere, inspektører og utdanningsrådgivere)
  * Ansatte i lærerutdanningen
  * Barnepsykologer
  * Lærebokforfattere

Hvordan søke?

Søknader til Pestalozzi-kurs sendes til Europarådets Pestalozzi-program gjennom et elektronisk søknadssystem. 

Mer informasjon om søknadsprosedyrer for Pestalozzi-kurs finner du under her.

 

Arrangementer 2017 (oppdateres fortløpende)

En oversikt over alle Pestalozzikurs i 2017 finner du i kurskalenderen (forventes klar fra 20.januar 2017). Særlig aktuelle kurs vil også bli publisert under våre arrangement sider.