Trollstipend for fransklærere og elevgrupper

Trollstipend for fransklærere og elevgrupper

Er du fransklærer? Gjennom Troll-avtalen kan du få støtte til studieopphold i Frankrike. Du kan også reise sammen med klassen din slik at elevene kan få anledning til å bli bedre kjent med fransk språk og kultur.

Den europeiske språkprisen

Språkprisen vert kvart år delt ut til eit nyskapande prosjekt som har fremja læring av språk. Du kan sjølv melda inn...

Publisert: 27.06.2016

I Avtale om økonomisk, industrielt og vitenskapelig samarbeid (Trollavtalen) fra 1986 har Norge forpliktet seg til å avsette et beløp til stipend for norske fransklærere og elever i grunnskolen og i den videregående skolen. Det er satt av til sammen ca. 2 millioner kroner til disse stipendene.

Det finnes to typer Trollstipend. Troll 1 er individuelle stipend for fransklærere og Troll 2 er stipend for elevgrupper. Stipendene skal brukes til studiereiser i Frankrike eller Dom & Tom.

___________________________________________________________________

Troll 1 - Individuelt stipend for fransklærere

Mål for ordningen 

Gi norske fransklærere mulighet for faglig og kulturell oppdatering i Frankrike.

Hva     

Fransklærere i grunnskolen eller videregående skole kan få støtte til å delta på etterutdanningskurs i Frankrike eller til å delta på individuelle opplegg. Studiereisen skal ha en varighet på minimum to uker. Det kan søkes om stipend på maksimalt 18 000 kroner.

Hvem

Fransklærere som er ansatt i undervisningsstilling og som har formell kompetanse i fransk (minst 60 studiepoeng). Nye søkere og søkere som planlegger eller deltar i utviklingsarbeid eller (tverrfaglige) prosjekter, prioriteres.

Hvordan                                           

Det er to søknadsfrister i året: 1. april og 15. oktober. Søknadsskjemaet fylles ut online i Espresso.

___________________________________________________________________

Troll 2 - Stipend for franskklasser/elevgrupper

Mål for ordningen

Legge til rette for at norsk ungdom kan få studieopphold i Frankrike slik at de kan få bedre kunnskap om fransk kultur og språk. 

Hva                 

Franskklasser i grunnskolen eller videregående skole kan søke om støtte til studieopphold i Frankrike. Det styrker søknaden om elevene allerede har etablert kontakt med elever i Frankrike og f.eks. har et felles prosjekt med disse. Det kan søkes om stipend på maksimalt 5 000 kroner per deltaker.

Hvem

Elevgrupper eller klasser i ungdomsskolen og videregående skole, alle studieretninger. Det gis støtte til elevgrupper på inntil 30 elever, og elevene må være mellom 14 og 20 år gamle. Elevene må være ledsaget av lærer (to lærere for inntil 20 elever, og tre lærere for 20 til 30 lærere).

Hvordan

Det er skolen/læreren som utarbeider søknaden. Det er to søknadsfrister i året: 1. april og 15. oktober. Søknadsskjemaet fylles ut online i Espresso.

___________________________________________________________________

Les mer om retningslinjene for Troll-stipend under Vedlegg og lenker. 

Søknadsprosedyre for Trollstipend

Approaching deadlines


Kontakt


Troll-stipend: Reisebrev fra Frankrike


Lycee/VGS i Frankrike

Jenter ved fontene - 100pxl

Tilbud om ett eller treårig videregående skole i Frankrike (tidligere FIVAI)

Les mer om Lyceé på studeriutlandet.no


Share |