Lærer som underviser - står ved tavlen

Mobilitet for ansatte

Skoler og barnehager kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler/barnehager i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler/barnehager. 

Stort utbytte, men mangler møteplasser

Norske grunnskoler som deltar i internasjonalt samarbeid, har stort utbytte. Men mange skoler mangler informasjon og...

Publisert: 26.08.2015

Skoler og barnehager kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler/barnehager i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler/barnehager.

Hvem kan søke?
  • Alle offentlige skoler og barnehager, private skoler som oppfyller kravene i Opplæringsloven § 2 -12 og godkjente private barnehager. 
  • Fylkeskommuner, kommuner, Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) og pedagogiske sentre som er underlagt kommunen, kan danne konsortium. Konsortiet sender da inn en felles søknad på vegne av alle deltakende institusjoner.
Hvor kan man reise?

Erasmus+ programlandene (De 28 EU-landene, EØS-landene, Makedonia og Tyrkia)

Hva får man i støtte?

Prosjektstøtten gir tilskudd til reiser, opphold, kursavgifter og administrasjon.
Erasmus+ programguide gir en oversikt over satsene som gjelder for 2017.

Varighet på prosjektene

Ett eller to år.

Varighet på læringsoppholdene

Fra 2 dager til 2 måneder (utenom reise)

Søknadsfrist

2. februar 2017 kl 12:00

 

Approaching deadlines


Publikasjoner

Håndbok: Internasjonalt samarbeid i grunnopplæringen


Kontakt


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Share |