Lærer som underviser - står ved tavlen

Mobilitet for ansatte

Skoler og barnehager kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler/barnehager i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler/barnehager. 

Kunsten å oppmuntre til evig nysgjerrighet og læring

Tre at ti norske ungdommer makter aldri å gjennomføre videregående opplæring. Tallene har ligget stabilt i en årrekke...

Publisert: 29.09.2016

Søknad

Neste søknadsfrist er 2. februar 2017, klokken 12:00.

Søknadsfrist: 02.02.2017

Søknadsskjema:

Søknadsskjema finner du nederst på siden.

Hva må gjøres før man fyller ut en søknad?

For å kunne sende inn en søknad må dere registrere organisasjonen eller institusjonen deres i EUs deltagerdatabase (URF). Når dere har registrert dere får dere et unikt nummer (Participant Identification Code – PIC). Gjennom å bruke dette nummeret henter søknadsskjemaet informasjon fra databasen og fyller automatisk ut deler av søknadsskjemaet. Dere trenger bare å registrere dere én gang og registreringen er gyldig i hele programperioden.

Databasen finner dere her.

Nederst på siden finner du Europakommisjonens håndbok for hvordan man registrerer sin organisasjon i deltakerdatabasen (User's Guide of the Unique Registration Facility (URF) and Participant Portal). Dere finner også en forenklet veiledning på norsk (veiledning til URF-databasen).

Instruksjonsvideoer:

SIU har laget et antall instruksjonsvideoer som kan hjelpe deg å registrere deg i URF-databasen samt fylle ut søknadsskjemaene.

Avstandskalkulator:

For støtte til reisekostnader gjennom Erasmus+ må reisestrekningen beregnes ved hjelp av en avstandskalkulator.

Ut fra avstanden i kilometer (én vei), må tilsvarende avstand (distance band) velges i søknads- og rapporteringsskjemaene.

Approaching deadlines


Publikasjoner

Håndbok: Internasjonalt samarbeid i grunnopplæringen


Kontakt


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Share |