To personer i et møte

Nordplus Horisontal

Nordplus horisontal støtter prosjekt- og nettverksamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner innenfor ulike sektorer i Norden og Baltikum.

Frist for levering av søknader er 1. mars 2017 klokken 23.59.

Finn nordiske og baltiske samarbeidspartnere

Har du ideer til et utdanningssamarbeid som kan få støtte under Nordplus-programmene? Reis til København og få kontak...

Publisert: 28.09.2016

Søknadfrist: Nordplus Horisontal

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring og støtter utdanningssamarbeid i Norden og Baltikum.

Søknadsfrist: 01.03.2017

Hvordan søke?

Søknader leveres elektronisk gjennom SIUs søknadssystem Espresso. Mer informasjon programmet finner du på hjemmesiden til Nordplus.

Studenter og ansatte ved institusjonene må forhøre seg ved egen institusjon om muligheter for utveksling gjennom Nordplusprogrammet.

Hvem kan delta?

Alle læresteder, institusjoner og organisasjoner som jobber med eller har sterke interesser innenfor utdanning i Norden og Baltikum, kan søke om støtte. For eksempel kan institusjoner innenfor skole, høyere utdanning, voksnes læring, frivillig sektor, eller privat og offentlig sektor delta.