Søknadfrist: Nordplus Horisontal

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring og støtter utdanningssamarbeid i Norden og Baltikum.

Av: Frank Krohn.

Publisert: 07.12.2016

Søknadsfrist: 01.03.2017

Hvordan søke?

Søknader leveres elektronisk gjennom SIUs søknadssystem Espresso. Mer informasjon programmet finner du på hjemmesiden til Nordplus.

Studenter og ansatte ved institusjonene må forhøre seg ved egen institusjon om muligheter for utveksling gjennom Nordplusprogrammet.

Hvem kan delta?

Alle læresteder, institusjoner og organisasjoner som jobber med eller har sterke interesser innenfor utdanning i Norden og Baltikum, kan søke om støtte. For eksempel kan institusjoner innenfor skole, høyere utdanning, voksnes læring, frivillig sektor, eller privat og offentlig sektor delta.

Share |