Stdenter på en parkbenk

Andre stipendordninger

Det finnes en rekke internasjonaliseringstiltak i form av støtteordninger og kurs for enkeltpersoner. Her vil du finne informasjon om hvilke ordninger som finnes for hvert utdanningsnivå.

Årskurs i fransk for lærere og lærerstudenter

Drømmer du om å bli fransklærer? Ett år i Caen i Frankrike kan gi deg undervisningskompetanse i fransk. Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen tilbyr årskurs i fransk for lærere og lærerstudenter.

Les mer
Holst stipendet 2017

Holst-stipendet ble etablert til minne om tidligere utenriksminister Johan Jørgen Holst og er på 10 000 dollar i året. Stipendet tildeles én norsk student for inntil tre års studier i statsvitenskap ved Columbia College i New York.

Les mer
Kvoteordningen

Gjennom kvoteordningen kan studenter fra utviklingsland og land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og Sentral-Asia søke støtte gjennom Lånekassen til studier ved et norsk lærested. Årlig studerer 1 100 studenter i Norge under kvoteordningen.

Les mer
Nordområdestipend

Stipendprogrammet for studier i nordområdene er et ledd i regjeringens nordområdestrategi. Programmet har som mål å bidra til tverrnasjonalt samarbeid i nordområdene og gjensidig mobilitet og kontakt mellom læresteder i Nord-Norge, Canada, Japan, Russland, Sør-Korea og USA.

Les mer
Språkprisen

Den europeiske språkprisen European Language Label deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av språk. SIU er ansvarlige for tildelingen i Norge.

Les mer
Students at risk

«Students at risk» er en prøveordning, som er initiert av norske studentorganisasjoner og UD. Ordningen skal gi utenlandske studentaktivister som blir nektet å gjennomføre sin utdanning i hjemlandet, en mulighet til å videreføre sine studier i Norge. Ordningen administreres av Senter for internasjonalisering av utdanning på vegne av Utenriksdepartementet.

Les mer
Tilleggsstipend

Alle norske studentar får ved utlandsstudier utanfor Norden dekt skulepengar inntil ein viss grense. Dersom skulepengar overstig denne grensa, kan ein få ytterlegare støtte til skulepengar ved utvalde lærestader av særs høg kvalitet utanfor Norden. Denne utvida støtta heiter tilleggsstipend.

Les mer
Utenlandslektorat

Ordningen med utenlandslektorer inngår som en del av Ordningen for norgeskunnskap i utlandet, og forvaltes av SIU på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Les mer