Student leser til eksamen i parken - ser på noen som leker med frisbee

Kvoteordningen

Gjennom kvoteordningen kan studenter fra utviklingsland og land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og Sentral-Asia søke støtte gjennom Lånekassen til studier ved et norsk lærested. Årlig studerer 1 100 studenter i Norge under kvoteordningen.

Færre doktorgradskandidater fra utlandet

Etter et tiår med kraftig vekst sank andelen utenlandske statsborgere blant doktorgradskandidater i 2014. 

Publisert: 25.06.2015

Kvoteordningen er under avvikling, og det vil ikke lenger bli tatt opp nye studenter. De studentene som allerede er i gang med en utdanning under ordningen, vil få anledning til å avslutte denne med støtte fra Lånekassen. Midlene som blir frigjort etter hvert som kvoteordningen blir faset ut, skal etter forslaget brukes til et nytt partnerskapsprogram for samarbeid med et utvalg land i sør og til tiltak under strategi for forskings- og høgre utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Mer informasjon:

 Les mer på de engelske sidene: Quota Scheme