To studenter - en gutt og en jente - samarbeider i studentkantina

Nordområdestipend

Stipendprogrammet for studier i nordområdene er et ledd i regjeringens nordområdestrategi. Programmet har som mål å bidra til tverrnasjonalt samarbeid i nordområdene og gjensidig mobilitet og kontakt mellom læresteder i Nord-Norge, Canada, Japan, Russland, Sør-Korea og USA.

Den europeiske språkprisen

Språkprisen vert kvart år delt ut til eit nyskapande prosjekt som har fremja læring av språk. Du kan sjølv melda inn...

Publisert: 27.06.2016

Mål for Nordområdestipendet

Det er et mål at institusjonene bruker stipendprogrammet for nordområdene til å styrke internasjonale kontakter, og etablere nye samarbeidsavtaler. Stipendprogrammet skal:

  • Legge til rette for at studenter fra sentrale samarbeidsland for nordområdene kan gjennomføre deler av sitt studium ved et nordnorsk lærested.
  • Gi studenter fra samarbeidslandene kunnskap om og erfaring fra nordområdene.
  • Stimulere til gjensidig mobilitet.Støtte opp om eksisterende avtaler om utdannings- og forskningssamarbeid mellom nord-norske høyere utdanningsinstitusjoner og tilsvarende institusjoner i samarbeidslandene.
  • Stimulere til og utvikle nye samarbeidsavtaler mellom nordnorske læresteder og institusjoner i Canada, Japan, Russland, Sør-Korea og USA.

Hvem kan delta?

Følgende norske institusjoner disponerer Nordområdestipendmidelr i perioden 2013-2016: Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik, Samisk Høgskole, Universitetssenteret på Svalbard, Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø.

Programmet omfatter stipender til studenter fra Canada, Japan, Russland, Sør-Korea og USA for studier ved høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge, samt reisestøtter for faglig og administrativt ansatte ved samarbeidsinstitusjonene i de seks landene. Studenter kan ikke søke direkte til SIU, men direkte til de aktuelle norske institusjonene som deltar i programmet.

Hvordan søke?

Stipendmidler for studieårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016 har blitt tildelt de aktuelle institusjonene.