Lærer og studenter i samtale på kantina

Utenlandslektorat

Ordningen med utenlandslektorer inngår som en del av Ordningen for norgeskunnskap i utlandet, og forvaltes av SIU på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Utvikler fremtidens roboter

Mobile roboter kan gjøre landbruk og industri mer effektivt og miljøvennlig. Norske og brasilianske forskere og stud...

Publisert: 16.03.2015

Undervisning i norske emner som språk, litteratur, samfunn og kultur tilbys ved rundt 140 læresteder i 40 land verden over. Man antar at 5 - 6 000 studenter utenfor Norge studerer et norsk fag. De aller fleste som underviser i norske emner er lokalt ansatte lektorer, noen også rekruttert fra Norge. Se Ordningen for Norgeskunnskap i utlandet for kontaktinformasjon til disse lærestedene.

Gjennom utenlandslektoratsordningen har SIU inngått avtaler med et utvalg læresteder om samarbeid vedrørende ansettelsen av en norsklektor. Lektorene er ansatt i tidsbegrensede stillinger ved lærestedet i utlandet, og SIU bistår i ansettelsesprosessen, samt yter et personlig bidrag til lektorene i tillegg til evt. også forsørgertillegg og flyttetilskudd.

Læresteder i utlandet med utenlandslektorat 2015-2020:

Bulgaria:

Universitetet i Sofia

Polen:

Universitetet i Poznan

Universitetet i Gdansk

Frankrike:

Universitetet i Paris-Sorbonne

Russland:

Statsuniversitetet i Moskva (MGU)

Det nordlige arktiske føderale universitet i Arkhangelsk (NArFU)

Statsuniverstetet i St. Petersburg 

Murmansk arktiske statlige universitet

Romania:

Universitetet i Cluj - Napoca

Serbia:

Universitetet i Beograd

Italia:

Universitetet i Milano

Østerrike:

Universitetet i Wien

Kina:

Beijing Foreign Studies University (BFSU)

Tsjekkia:

Karlsuniversitetet i Praha

Litauen:

Universitetet i Vilnius

Ungarn:

ELTE-universitetet i Budapest

Les mer om Norgeskunnskap i utlandet