Lærer og studenter i samtale på kantina

Utenlandslektorat

Ordningen med utenlandslektorer inngår som en del av Ordningen for norgeskunnskap i utlandet, og forvaltes av SIU på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Fremmer kunnskap om europeisk samarbeid

Jean Monnet- tiltakene skal øke kunnskapen om europeisk samarbeid i samfunnet. Norske institusjoner, organisasjoner...

Publisert: 27.01.2015

Ledige utenlandslektorater i norsk

Har du interesse for norsk språk- og kulturformidling og ønsker å arbeide en periode i utlandet? Da kan et utenlandslektorat være noe for deg. Utenlandslektorene er en viktig ressurs ved læresteder i utlandet som tilbyr norskundervisning og en viktig formidler av norsk språk og kultur. Til gjengjeld får du et spennende møte med engasjerte norskstudenter og et innblikk i et annet samfunn enn det norske. Utenlandslektorene er ansatt ved lærestedet i utlandet og får i tillegg et kompensasjonstillegg fra SIU.

Det er for tiden ingen ledige utenlandslektorat. Lektorat som vil bli ledige fra høstsemesteret 2017 vil bli annonsert medio februar 2017.

Hvem kan søke?

Søkere må ha mastergrad eller tilsvarende utdanning. Nordisk språk og litteratur og/eller norsk som andrespråk må inngå i fagkretsen, fortrinnsvis på mastergradsnivå, og minimum som årsstudium (tilsvarende 60 studiepoeng).

Søkerens utdanning i norsk/nordistikk må være fra en norsk utdanningsinstitusjon, og søkeren må ha praktisk skriftlig og muntlig språkferdighet i norsk på morsmålsnivå for å komme i betraktning.

Erfaring fra undervisning i norsk som andre -/fremmedspråk og/eller utdanning i norsk som andrespråk er ønskelig. 

Se ellers den aktuelle utlysningsteksten for øvrige kvalifikasjonskrav da de kan variere fra lærested til lærested.

Hvordan søke?

Eget søknadsskjema må benyttes. Søknadskjema legges ut ved ledige stillinger. Søkere behøver bare fylle ut et søknadsskjema selv om man søker flere av de ledige lektoratene. I søknadsskjemaet oppgis hvilke(t) lektorat søknaden gjelder.

Signert søknad med Europass CV, vitnemål og relevante attester sendes pr. e-post til: norgeskunnskap@siu.no

Søknadsprosedyre

Det er programutvalget for Norgeskunnskapsordningen som i første omgang vurderer kandidater til ledige utenlandslektorat. Programutvalgets innstilling blir så sendt til lærestedet som skal rekruttere ny utenlandslektor, for endelig beslutning. Kun kandidater som er funnet kvalifisert av programutvalget vil kunne motta kompensasjonstillegg fra SIU. Alle kandidater vil motta informasjon om utfallet av søknaden.

Les intervju med Cecilie Hauglund, tidl. norsklektor i Vilnius.

Les intervju med Mirjam Berg Abrahamsen, tidl. norsklektor i Paris.

Les intervju med Torstein Seim, tidl. norsklektor i Beograd.

Les intervju med Geir Pollen, tidl. utenlandslektor i St. Petersburg.

Geir Pollen underviser i norsk ved Statsuniversitetet i St. Petersburg. Foto: Privat

Geir Pollen underviser i norsk ved Statsuniversitetet i St. Petersburg. Foto: Privat